Przeciw państwu

Biografia Murraya N. Rothbarda

Przeciw Państwu Justina Raimondo jest jedyną biografią Murraya N. Rothbarda. Autor książki był przyjacielem Rothbarda i miał dostęp do całej jego prywatnej korespondencji, a także odbył wiele rozmów z wdową po Maurycym. Książka ukazuje Murraya Rothbarda jako człowieka i działacza, ze wszystkimi jego wadami i zaletami – „Przeciw Państwu” opowiada wszystkich jego wzlotach i upadkach. Szczególnie interesujące są ukazane w książce wieloletnie związki łączące go z Ludwigiem von Misesem i Ayn Rand.

Zobacz więcej

W cieniu błękitnego orła

Czyli co Nowy Ład zrobił gospodarce USA

Książka jest próbą ujęcia w całość i poddania ocenie wpływu Nowego Ładu na gospodarkę Stanów Zjednoczonych po Wielkim Kryzysie (Great Depression). Autor stara się odpowiedzieć na pytania zawarte we Wstępie: Dlaczego Wielki Kryzys wybuchł z taką siłą? Dlaczego trwał tak długo? Dlaczego mimo głębokiej ingerencji rządu, nic się nie zmieniło? Książka w syntetyczny sposób opisuje krótko i długoterminowe skutki Wielkiego Kryzysu oraz Nowego Ładu – skupiając się na wybranych obszary działalności gospodarczej i reform twórców New Deal (rolnictwo, przemysł ciężki). Nie jest to wolnorynkowa hagiografia, pozycja sytuuje się jako głos w dyskusji o zasadności państwowego protekcjonizmu w opanowywaniu albo łagodzeniu cykli koniunkturalnych.

Zobacz więcej

Libertariańskie dylematy

Praca adresowana jest przede wszystkim do osób posiadających przynajmniej podstawową znajomość omawianej libertariańskiej teorii, jednak mamy nadzieję, że powinna zainteresować zarówno osoby sceptyczne, jak i przychylne wobec libertarianizmu.

Sceptycy mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania oraz wątpliwości i lepiej uchwycić stanowisko libertarian, co powinno pomóc w wyrobieniu sobie zdania na temat wolnościowej filozofii opartego na jej autentycznej znajomości, a nie na powszechnych nieporozumieniach.

Zwolennicy libertarianizmu otrzymują natomiast nie tylko świetne narzędzie do pogłębienia swojej wiedzy, ale również nieocenioną pomoc w lepszej prezentacji swojego światopoglądu oraz odpieraniu ewentualnych zarzutów – wszak niełatwo jest ująć niektóre aspekty tej filozofii tak zwięźle i przekonująco, jak uczynił to Jakub Bożydar Wiśniewski. Ponadto na końcu książki zawarte są praktyczne wskazówki dla wszystkich, którzy chcą skuteczniej działać na rzecz wolności.

Zobacz więcej

Jak zabłysnąć w swojej pierwszej pracy?

Jak zabłysnąć w swojej pierwszej pracy? to zbiór tekstów adresowany do wszystkich młodych pracowników – zarówno tzw. millenialsów, jak i dopiero wchodzącej na rynek pracy generacji Z.

Książka zawiera zestaw wskazówek, które sprawią, że znaczenie szybciej dowiecie się tego, co powinniście wiedzieć, gdy zaczynacie karierę zawodową. Większości z nich nikt nie nauczy Was w szkole. Taka wiedza przychodzi zwykle wraz z doświadczeniem. Niniejszy zbiór oferuje możliwość czerpania z tych doświadczeń bez potrzeby bolesnego przerabiania ich na własnej skórze.

Co najważniejsze, Autorowi udało się zebrać uniwersalny zestaw rad, które jeszcze pewnie przez lata pozostaną aktualne

Zobacz więcej

Występki to nie przestępstwa

Uzasadnienie moralnej wolności

Jeśli nie ma ofiary, to nie mamy do czynienia z przestępstwem. To dość oczywiste dla libertarian stwierdzenie już na pierwszy rzut oka wydaje się na tyle słuszne i uzasadnione, że dalsze przekonywanie do jego prawdziwości można byłoby uznać za stratę czasu i energii. Niestety, obserwacja wydarzeń z ostatnich tygodni prowadzi nas do wniosku, że pewne „oczywiste oczywistości” wymagają ponownego, klarownego wyjaśnienia.

Zobacz więcej

Libertarianizm jako praktyka polityczna wobec problemów współczesnego świata

Libertarianizm znajdzie zrozumienie we współczesnym świecie, gdy palącymi i widocznymi problemami staną się: nieefektywne zarządzanie pieniędzmi podatników, zbyt skomplikowane regulacje prawne i niskie zarobki. Wtedy można będzie realizować w praktyce zasady libertariańskie poprzez redukcję urzędów i zwalczanie „papierologii”, aby ludzie zaspokajali swoje potrzeby i pragnienia w sposób szybszy i prostszy.

Publikacja ma na celu przeanalizowanie kwestii dotyczącej ewentualnego urzeczywistnienia libertariańskich zasad w obecnej rzeczywistości, wskazując na szanse oraz zagrożenia, jakie mogą wyniknąć z realizacji takiego scenariusza.

Zobacz więcej

Prawo do ignorowania państwa

Jeśli każdy człowiek posiada wolność czynienia wszystkiego, czego zapragnie, zastrzegając, że nie narusza równej wolności żadnego innego człowieka, to ma on wolność porzucenia wszystkich stosunków łączących go z państwem — zrzeczenia się ochrony ze strony państwa i odmowy zapłaty za jej dostarczanie. Rozumie się samo przez się, że takim zachowaniem nie narusza on w żadnym wypadku wolności innych, jako że jego stanowisko jest pasywne — a dopóki jest pasywne, nie może on stać się agresorem.

Zobacz więcej