Radosław Maziarka

Absolwent AGH w Krakowie na kierunku Informatyka Stosowana. Pracuje we Wrocławiu jako programista i konsultant. Fan biegania.