Libertarianie i liberałowie na Marszu Autonomii

Event details

  • Saturday | 14 July 2018
  • 12:00 - 16:00
  • Plac Wolności, 40-078 Katowice

Jako zwolennicy prawa do samostanowienia i jak najdalej idącej decentralizacji władzy, pokażmy się na największej w Polsce demonstracji na rzecz samorządności!

Link do głównego wydarzenia na Facebooku