Brak komentarzy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SL

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Libertariańskiego,

Mam przyjemność poformować, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Libertariańskiego (treść w załączniku) zarządzono zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 5 września br. od godziny 11:00 w siedzibie Forum 76 przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 w Łodzi.

W planach przewidujemy dyskusję nad przyszłymi projektami, omówimy wyniki ankiety kompetencyjnej i postaramy się na tej podstawie skonstruować grupy zadaniowe, by łatwiej i szybciej rozdzielać pewne zadania dot. konkretnych tematów i zagadnień nas interesujących. Ponadto, ustalimy wspólny i czytelny dla wszystkich Członków wewnętrzny mechanizm komunikacji, przepływu informacji, oparty o narzędzia oferowane przez Trello oraz Dysk Google. Będzie to również idealne miejsce na zgłaszanie własnych sugestii, pomysłów i propozycji co do funkcjonowania Stowarzyszenia w przyszłości. Chciałbym również, aby Walne Zgromadzenie zastanowiło się nad rozplanowaniem budżetu Stowarzyszenia. Wreszcie, zamierzamy zaprezentować nową identyfikację wizualną Stowarzyszenia, tj. przede wszystkim nasze nowe logo.

Nie muszę chyba dodawać, iż Walne Zgromadzenie to chyba jedyna tego typu okazja, by spotkać się w szerszym, stowarzyszeniowym gronie, poznać się z tymi, z którymi mieliśmy okazję podyskutować czy współpracować jedynie za pośrednictwem Internetu, jednym słowem: to dobra okazja do wewnętrznej integracji naszego libertariańskiego grona.

Proszę o potwierdzenie swojej obecności, niniejszym przypominając, że aby jakiekolwiek rozstrzygnięcia w formie Uchwał Walnego Zgromadzenia mogły mieć charakter wiążący, zgodnie z § 12 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia, „Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają większością co najmniej 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne, chyba że co najmniej dwóch członków uprawnionych do głosowania zażąda inaczej.”

Liczę na Waszą obecność i do zobaczenia w Łodzi 5 września!

Z wyrazami szacunku,

Przemysław Hankus

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Libertariańskiego

Uchwała Zarządu ws. zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków – link do pobrania

Skomentuj

*