„Zmień Paragraf” jest inicjatywą polegającą na zbieraniu konkretnych pomysłów na zmiany w prawie, które ułatwią życie nam wszystkim oraz szlifowaniu ich aż do formy projektów ustaw. Polskie prawo często stawia obywatelom zupełnie niepotrzebne przeszkody. Ideą tej akcji jest zebranie wiedzy o takich problemach, opracowanie rozwiązań, następnie zaś lobbowanie na rzecz ich wdrożenia. Do tego celu potrzebujemy jednak uzyskać wiedzę na temat konkretnych przepisów i ich wpływu na wolność gospodarczą lub osobistą.

Chętnych pomóc nam osiągnąć te plany zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza. Podanie dokładnego źródła omawianych przepisów oraz uzasadnienie ich liberalizacji jest konieczne (pola oznaczone gwiazdką). Zachęcamy również do pozostawienia swoich danych kontaktowych, dzięki czemu będziemy mogli ustalić szczegóły i ewentualnie nawiązać z Państwem bliższą współpracę. Zebrane za pomocą formularza dane zostaną wykorzystane do prac w Centrum Analiz SL. Najciekawsze propozycje będziemy zamieszczać na stronie akcji na facebooku.

 

Step 1 of 2

0%
  • Proszę podać dokładne źródło aktu prawnego z Dziennika Ustaw oraz wyszczególnić, które fragmenty aktu prawnego są omawiane
  • Jak działa? Jaka jest jej istota?
  • Proszę podać branżę lub dziedzinę, którą reguluje omawiany przepis
  • Proszę podać argumenty, które stoją za uchyleniem albo zmianą omawianego przepisu. Jakie skutki ma ów przepis dla wybranych branż lub dziedzin? Dodatkowo należy wyjaśnić potrzebę i cel wydawania ustawy, przedstawić stan w dziedzinie, która ma być unormowana, wykazać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, a także przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne; zawrzeć informacje o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
  • Jeśli proponowane jest jedynie złagodzenie przepisu. Treść powinna obejmować wskazanie przepisów uchylanych bądź zmienianych; jeżeli także zmienianych, to powinna zawierać również treść przepisów zmieniających