1

Wyspa Wolności we Wrocławiu

Od ponad 40 lat w Polsce obowiązuje uchwalona w stanie wojennym Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zakazuje spożywania alkoholu w całym szeregu miejsc i obiektów. Pomimo licznych nowelizacji, na przestrzeni lat główne założenia wprowadzonej przez komunistyczne władze ustawy nie tylko nie uległy liberalizacji, ale wręcz zostały zaostrzone, gdy w 2001 roku rozszerzono katalog miejsc, w których picie choćby słabego piwa zagrożone jest mandatem na wszelkiego rodzaju miejsca publiczne, za wyjątkiem ogródków restauracyjnych i miejsc wyłączonych z obowiązywania zakazu przez radę gminy. Nasz kraj ma w efekcie jedne z najsurowszych przepisów regulujących publiczne spożywanie alkoholu w całym zachodnim kręgu cywilizacyjnym.

Ze skutkami tego opresyjnego i antyliberalnego prawa postanowili kilka lat temu zawalczyć na własnym podwórku wrocławianie. Zrzeszonym w ramach projektu „Wolna Wyspa” aktywistom i aktywistkom z różnych środowisk i organizacji – w tym z naszego Stowarzyszenia – udało się w 2018 roku doprowadzić do wyłączenia spod obowiązywania zakazu spożywania alkoholu jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc spotkań we Wrocławiu: Wyspy Słodowej.

Zrealizowany przez portal Liberalizm.net film dokumentalny Wyspa Wolności, którego obejrzenie dziś Wam polecamy, szczegółowo przybliża historię samej wyspy, miejscowej kultury, jaka się wokół niej wytworzyła, oraz przedsięwzięcia, dzięki któremu – wbrew zakusom lokalnych włodarzy – ludzie mogą dziś wypoczywać na Wyspie Słodowej z piwem w ręku bez obaw o ukaranie mandatem.

Zachęcamy Was do obejrzenia w całości wspomnianego filmu. Opowiada on nie tylko o niewątpliwym sukcesie środowisk liberalnych i libertariańskich w dążeniu do zwiększania zakresu wolności, ale również może służyć za inspirację i swoisty instruktaż dla podobnych przedsięwzięć w innych miastach.

Po obejrzeniu tradycyjnie również zachęcamy Was do dzielenia się Waszymi opiniami. Czy w Waszej okolicy miały miejsce podobne przypadki skutecznej presji na władze miast i gmin? A może znacie miejsca, w których warto by takie akcje zorganizować? Dajcie nam znać.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Komentarz

  1. Reply
    TakieTam says

    W Gliwicach lokalne władze wycofały się po naciskach z zamykania okolic rynku dla ruchu osobowego. Tymczasem Wrocław:

    https://www.wroclaw.pl/rozmawia/musimy-miec-strefe-czystego-transportu

Skomentuj

*