Brak komentarzy

Wspólnie wesprzyjmy Hongkong

Jako Stowarzyszenie Libertariańskie przywiązujemy dużą wartość do naszych celów statutowych, spośród których szczególną estymą darzymy ideę wolnej Polski i wolnego świata. Uważamy, że jednym z naczelnych celów każdego wolnościowca powinno być bowiem dążenie do normalizacji życia jednostek, a za takie traktujemy społeczeństwo wolne od nacisku i przymusu ze strony aparatu państwowego. Jednocześnie z przykrością obserwujemy działania rządu chińskiego, który od kilkunastu miesięcy prowadzi regularny i otwarty konflikt z mieszkańcami Hongkongu.

Przypomnijmy, że Hongkong to była kolonia brytyjska, która przez lata wykształciła swój własny, doskonale funkcjonujący rynek wewnętrzny – realnie częściowo niezależny zarówno od brytyjskiej metropolii jak i chińskiego mocarstwa. Na mocy porozumienia między rządem brytyjskim i chińskim, po zakończeniu okresu 99-letniego „najmu” tego terytorium, w 1997 roku Hongkong został przekazany z powrotem Chińskiej Republice Ludowej i pozostaje częścią tego państwa. Warto jednak dodać, że zgodnie ze wspomnianym porozumieniem teren ten funkcjonuje jako autonomiczna jednostka administracyjna z odrębnym systemem rządów lokalnych i częściowo wolnym systemem ekonomicznym, niezależnym od kontynentalnych Chin. Ostatnie wydarzenia wskazują jednak, że władze chińskie zdecydowały się złamać porozumienie z mieszkańcami tego kraju i zmusić go do przyjęcia narzuconych przez Pekin rozwiązań polityczno-ekonomicznych.

Temat ten podnosiliśmy wielokrotnie w przeciągu ostatnich miesięcy, a po dłuższych dyskusjach wewnętrznych uznaliśmy go za kwestię, którą powinniśmy poruszyć w naszych działaniach zewnętrznych. Sytuacja w Hongkongu pokazuje bowiem, w jakiej sytuacji znajduje się jednostka we współczesnym świecie: dopóty wykonuje zadania zlecone przez rządy państwowe, dopóki może funkcjonować w miarę swobodnie. W momencie, gdy pęka cienka linia akceptacji dla rozrostu państwowego aparatu, jednostka staje się obiektem zemsty monopolu przemocy.

Nie mamy do czynienia tylko z czczymi pogróżkami względem protestantów. Działania chińskiego aparatu państwowego dążą do realnego ukrócenia wolności wyznania w tym regionie, a przede wszystkim do reformy systemu ekonomicznego, który dotychczas funkcjonował w ramach porozumienia „jeden kraj, dwa systemy”. Realnie Chińczycy chcą zredukować wolność Hongkongu i zrównać go administracyjnie z innymi podległymi państwu chińskiemu dystryktami.

Przed najbliższym posiedzeniem Sejmu będziemy przekonywali Posłanki i Posłów do lobbowania za przyjęciem sejmowej uchwały wspierającej walczących o niezależność mieszkańców Hongkongu. Po rozmowach wewnątrz Stowarzyszenia doszliśmy do wniosku, że będziemy publicznie promować tę ideę i zachęcać inne organizacje środowisk wolnościowych do wspierania tej inicjatywy. Uważamy, że naszą powinnością jest wsparcie środowisk wolnościowych w Hongkongu i będziemy starali się przekonać polskich parlamentarzystów do przegłosowania wyżej wymienionej uchwały.

Nasze stanowisko w tej sprawie przekaże Posłankom i Posłom nasz członek, Krzysztof Moszyński. Wierzymy jednak, że i inne organizacje wolnościowe w kraju pójdą za naszym przykładem i podniosą temat Hongkongu w swoich oświadczeniach. Wierzymy w wolne społeczeństwo, zachęcamy Was zatem do wsparcia nas w komentarzach.

Jeśli macie jakiekolwiek ideę związane z tematem Hongkongu, piszcie do nas – postaramy się znaleźć sposób na wprowadzenie ich w życie.

Zachęcamy również do zapoznania się z Oświadczeniem Zarządu Stowarzyszenia Libertariańskiego w sprawie sytuacji w Hongkongu.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*