1

Wprowadzenie prawa do secesji w polskim porządku prawnym

Analiza skupia się na problematyce secesji, tj. możliwości odłączenia się danych regionów od już istniejących państw po to, by albo utworzyć nowe, niepodległe państwo, albo by przyłączyć się do innego, uprzednio istniejącego państwa.

 

Wychodząc naprzeciw przyszłym dyskusjom i debatom na temat autonomii i secesji w polskich uwarunkowaniach, przywołując teoretyczne (w szczególności klasycznie liberalne) i prawne argumenty za legalnością secesji (jak prawo do samostanowienia), dokument dostarcza narzędzi do implementacji prawa do secesji regionów w polskim porządku prawnym, proponując w tym celu stosowne zmiany legislacyjne.

 

  • Należy znowelizować Konstytucję tak, by dopuszczona została możliwość secesji regionów: jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków;
  • Prawo do samostanowienia jest jednym z podstawowych praw jednostki i powinno być uznane i szanowane przez krajowy porządek prawny;
  • Pozostawiające pole do sporów i interpretacji normy prawnomiędzynarodowe można i należy urealnić poprzez ich implementację do krajowych porządków prawnych, z korzyścią dla wolności jednostek i obywateli.

 

Słowa kluczowe: secesja, samostanowienie, prawo, Konstytucja, nowelizacja

Pobierz pełną treść analizy

 

Źródło zdjęcia: Wikimedia Commons

Skomentuj

*