Brak komentarzy

Wolnościowi kandydaci popierani przez SL w wyborach samorządowych

W naszym ostatnim przedwyborczym wpisie z prezentacją libertariańskich kandydatów startujących w wyborach samorządowych chcielibyśmy przedstawić sylwetki trzech wolnościowców, którzy nie są co prawda obecnie bezpośrednio związani z naszym Stowarzyszeniem, niemniej jednak mają nasze poparcie.

Są nimi: Przemysław Klajbor, Kamil Grzebyta oraz Damian Gastoł.

Przemek ubiega się o miejsce w radzie warszawskiej dzielnicy Wola, Kamil kandyduje na radnego w gminie Murowana Goślina, a Damian na radnego miejskiego w Bydgoszczy.

 

Przemysław Klajbor ubiega się o miejsce w radzie warszawskiej dzielnicy Wola.

Przemek ma 33 lata i od urodzenia związany jest z Warszawą, a przede wszystkim Muranowem i Wolą. Jest lewicującym wolnościowcem, a najbardziej w swej gamie przekonań ceni sobie budowę samo-odpowiedzialności lokalnej i promocję pracy oddolnej. Jego zdaniem przestrzeń społeczną należy zmieniać od dołu, usprawniając ją własnoręcznie i bez zapatrywań na działania partyjne oraz wytyczne partii politycznych. Wierzy w zbalansowany rozwój miejski, w którym mieszkańcy współtworzą ważne decyzje lokalne, w tym te dotyczące miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Uważa, że w celu ochrony jakości życia i historii dzielnicy to mieszkańcy powinni wziąć pewne kwestie w swoje ręce i skupić się na zadbaniu o ten element funkcjonowania dzielnicy. Mówi, że można go nazwać wolnościowcem u podstaw, którego ideą jest pokazanie zjednoczonej siły jednostek względem politycznych planów ekspansji lokalnej.

Po kilku latach intensywnych działań lokalnych, wraz z kilkoma innymi osobami powołał do życia stowarzyszenie Wola Mieszkańców. Stowarzyszenie wyznaje zasadę, że przestrzeń miejska jest poletkiem działań każdego z jej mieszkańców i to od nich zależy przyszłość zbalansowanego rozwoju tej dzielnicy, ale również i przyszłość kilku historycznych budynków, w tym legendarnego Wolskiego Koloseum. Przemek wraz ze Stowarzyszeniem postawili sobie za cel zbalansowanie rozwoju tej części Warszawy przy współudziale mieszkańców oraz ich aktywizację w ramach działań lokalnych.

W skrócie, lista założeń Przemka to:

– rewitalizacja Wolskiego Koloseum i innych historycznych budynków na terenie Woli;
– współudział w tworzeniu planu urbanistycznego dzielnicy, w tym planu zagospodarowania przestrzennego i rozbudowy sieci komunikacyjnej, otwarcia dzielnicy dla niepełnosprawnych mieszkańców i młodych rodzin;
– promowanie oddolnych działań wśród mieszkańców, wspieranie ducha self-responsibility (samo-odpowiedzialności) w działaniach lokalnych;

W nadchodzących wyborach Przemek startuje z 1. miejsca w okręgu 5 (Czyste/Mirów) z listy nr 24 z KWW Wola Mieszkańców-Ruchy Miejskie.

 

Kamil Grzebyta ubiega się o miejsce w Radzie Miejskiej w gminie Murowana Goślina.

Kamil jest żonaty, jest przedsiębiorcą prowadzącym własne studio fotograficzne. Doświadczenie na poziomie samorządu zdobywał będąc asystentem Burmistrza Dariusza Urbańskiego w latach 2015 – 2017. Z przekonań wolnościowiec, który – co ciekawe – był jednym z pierwszych członków naszego Stowarzyszenia spoza Wrocławia.

Jakie działania Kamil planuje podjąć jako radny? Należą do nich między innymi:

1) Wspieranie realizacji programu burmistrza Dariusza Urbańskiego,

2) Dążenie do dalszej rewitalizacji i powiększenia parku miejskiego, zwiększanie wydatków na utrzymanie czystości, pielęgnację i zagospodarowanie terenów zielonych na pl. Powstańców Wielkopolskich,

3) Pozyskiwanie funduszy unijnych na remont pałacu i budowę drogi dojazdowej do ul. Kochanowskiego,

4) Poprawienie bezpieczeństwa – w tym monitoring parku miejskiego i miejsc uważanych za niebezpieczne,

5) Rewitalizacja budynku dworca PKP oraz umieszczenie w nim nowoczesnego biletomatu,

6) Kontynuowanie budowy światłowodu na terenie gminy,

7) Utwardzenie istniejących i wybudowanie nowych chodników,

8) Stworzenie nowych parkingów przy ul. Kochanowskiego.

W nadchodzących wyborach Kamil startuje w okręgu 8 (Staromiejskiego) z KWW Burmistrza Dariusza Urbańskiego.

 

Damian Gastoł ubiega się o miejsce w Radzie Miasta Bydgoszczy.

Damian ma 27 lat, bydgoszczaninem mieszkającym na osiedlu Wzgórze Wolności (piękna nazwa, prawda?). Pasjonuje się pracą u podstaw i działalnością społeczną. Jest również wolontariuszem w jednym z bydgoskich hospicjów.

Ceni sobie takie wartości, jak: wolność, własność, prawda i miłość. W sowich decyzjach kieruje się nie tym, co popularne, a tym, co słuszne. Unika partii politycznych i działalności pod szyldem partyjnym.

Co chciałby osiągnąć jako radny? Obniżyć lokalne podatki, stworzyć lepsze warunki do działania dla przedsiębiorców, by więcej osób decydowało się na zakładanie firm w Bydgoszczy, aniżeli się z niej  wyprowadzało, a także rozbić lokalne układy, które są jedną z barier dla lokalnej przedsiębiorczości.

W nadchodzących wyborach Damian startuje z 1. miejsca w okręgu 5 z listy nr 13 z KWW Czas Bydgoszczy.

Gorąco zachęcamy do głosowania właśnie na nich!

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*