Komentarze są wyłączone dla tego posta

Warsaw Enterprise Institute

Warsaw Enterprise Institute jest fundacją związaną ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców i stanowi jego zaplecze eksperckie.

Koncentrujemy swoją aktywność w 4 głównych obszarach:

Idee i rozwiązania. Światem rządzą idee. WEI będzie przygotowywała, głównie na potrzeby Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz The Warsaw Network, idee, propozycje rozwiązań oraz akty prawne wspierające wolny wybór, ład naturalny oraz gospodarkę wolnorynkową.

Edukacja. Żadna wojna nie spowodowała takich szkód, jak błędne poglądy i fantazje ekonomiczne. Zamierzamy inicjować i uczestniczyć w akcjach i programach edukacyjnych propagujących wolny wybór, ład naturalny i wolny rynek, skierowanych przede wszystkim do młodych ludzi oraz decydentów i ich otoczenia.

Badania. Wiele błędnych decyzji i przekonań opiera się na mitach i legendach mających niewiele wspólnego z realnym życiem i gospodarką. Będziemy prowadzić studia i badania, żeby pokazywać rzeczywistość taką jaka ona jest. Trafna i prawdziwa ocena sytuacji ułatwia podejmowanie właściwych decyzji mających wpływ na dobrobyt i szczęśliwe życie.

The Warsaw Network – budowa sieci wolnorynkowych think-tanków na obszarze wszystkich krajów postkomunistycznych. Jesteśmy przekonani, że wolny handel niesie dobrobyt, pokój i bezpieczeństwo. Głównym celem TWN jest propagowanie wolnego handlu w byłym obszarze postkomunistycznym oraz wymiana informacji i doświadczeń.

Nie jesteśmy związani z żadną partią, ani organizacją polityczną. Nie popieramy, ani nie zwalczamy żadnej z nich, ale jesteśmy otwarci na pomysły niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nie jesteśmy doktrynerami. Nie będziemy tworzyć żadnych podziałów – chcemy rozwijać wśród ludzi i instytucji poczucie współzależności.

Będziemy tworzyć jasne i proste, oparte na rzeczywistości projekty i programy oraz przekazywać je innym, zachęcając do współpracy. Jesteśmy bezkompromisowo rzetelni – uczciwie i jasno stawiamy i wyjaśniamy sprawy.

www.wei.org.pl

Komentarze są wyłączone.