Komentarze są wyłączone dla tego posta

Jörg Guido Hülsmann “W jaki sposób państwo niszczy rodzinę?”

Dla liberałów klasyczne rozwiązanie problemów to laissez faire – doktryna mówiąca, że państwo nie powinno nikomu przeszkadzać w korzystaniu z praw własności. Laissez faire jest imperatywem kategorycznym. Każdy powinien móc postępować ze swoją własnością według uznania i powinno to dotyczyć wszystkich okoliczności i sytuacji życiowych. Ich granice zależą per se od uzasadnienia: każdy może zarządzać tylko swoją własnością, zaś rzeczami innych ludzi tylko wtedy, kiedy ci wyrazili na to zgodę. Więcej…

Komentarze są wyłączone.