Brak komentarzy

Uwolnić szczepionki na COVID-19!

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się postulaty zniesienia ochrony patentowej szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 i odgórnego upowszechnienia technologii ich produkcji, tak aby jak największa liczba podmiotów mogła je wytwarzać. Jednym z takich głosów jest petycja opublikowana na stronie internetowej wolneszczepionki.pl, dla której poparcie wyraziło jak dotąd kilkanaście organizacji pozarządowych. Stowarzyszeniu Libertariańskiemu również zaproponowano podpisanie się pod inicjatywą.

Jako libertarianie sprzeciwiamy się przyznawaniu przez państwo patentów. Są one bowiem przykładem monopolu – ze wszystkimi jego negatywnymi konsekwencjami – jak i naruszenia prawa do dysponowania swoją własnością przez wszystkich tych, którym zakazuje się produkcji określonego dobra.

Jednocześnie jednak uznajemy prawo wynalazców i producentów do chronienia swoich odkryć przed konkurencją na inne, nieagresywne sposoby – jak choćby przez utajenie metod produkcji czy zawieranie z nabywcami dobrowolnych umów zakazujących powielania danego dobra bądź przeprowadzania na nim wstecznej inżynierii.

Z opisanych powyżej względów, choć zgadzamy się z postulatem zniesienia ochrony patentowej szczepionek (jak również wszystkich innych dóbr), nie możemy udzielić poparcia dla petycji de facto nawołującej do tego, by rządy i organizacje międzynarodowe wymusiły na przedsiębiorstwach farmaceutycznych upublicznienie receptur i technologii produkcji szczepionek. Wiązałoby się to nie tylko z naruszeniem wolności i własności tych podmiotów, ale również z niemal całkowitym pozbawieniem finansowej motywacji do opracowywania nowych preparatów – dalece bardziej niż w przypadku samego tylko zniesienia ochrony patentowej.

Zgodnym z etyką libertarianizmu podejściem do obecnego problemu niedoboru szczepionek byłoby wywarcie na producentach tych preparatów presji na upublicznienie swojej technologii za pomocą, przykładowo, groźby bojkotu konsumenckiego innych wytwarzanych przez nich produktów i społecznego ostracyzmu, a nie rządowego przymusu. Alternatywnie – samodzielne odtworzenie metod wytwarzania szczepionki poprzez analizę składu już znajdujących się w obiegu dawek. Przymusową kolektywizację tej wiedzy uważamy jednak za niedopuszczalną.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*