Brak komentarzy

Temat 11.1. „Prawica” i „lewica” w libertarianizmie – agoryzm

Poziom podstawowy

Agoryzm jest lewoskrętnym nurtem libertarianizmu łączącym amerykańską myśl Nowej Lewicy i Starej Prawicy z lat 70. Charakterystyczne dla tego nurtu jest akcentowanie kontrekonomii jako strategii osiągnięcia społeczeństwa bezpaństwowego oraz całościowe spojrzenie na społeczeństwo oparte na marksistowskiej teorii walki klas. Twórca – Samuel Edward Konkin III był uczniem Murraya Rothbarda, swoją twórczość traktował jako kontynuację myśli libertariańskiej. Swój manifest zadedykował właśnie Rothbardowi, a także Ludwigowi von Mises oraz Robertowi LeFevre – wybitnym postaciom ruchu wolnościowego.

Na poziomie podstawowym polecamy zapoznanie się z dwoma tekstami, pierwszy z nich napisany jest w stylu encyklopedycznym i pochodzi z polskiej wiki wolnościowej. Porusza wszystkie kluczowe aspekty idei.

http://www.libertarianizm.pl/encyklopedia:agoryzm

Drugim proponowanym do przeczytania tekstem jest opracowanie autorstwa Macieja Smolińskiego

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/29202/006.pdf dokładnie omawiające „lewicowość” agoryzmu i historię powstania idei. Omówiony są założenia agoryzmu, podział aktywności gospodarczej na cztery strefy, teoria walki klas oparta na koncepcji Marksa z zastrzeżeniami w duchu libertariańskim oraz przedstawienie wizji pokojowej rewolucji agorystycznej.

Poziom zaawansowany

Na poziomie rozszerzonym zachęcamy do zapoznania się z kluczowymi dla nurtu książkami:

Nowym Manifestem Libertariańskim Samuela Edwarda Konkina
oraz Agorystyczną teorią klas Wally’ego Congera

Obydwie z nich są stosunkowo krótkie, lecz niezwykle treściwe.

Warto także zapoznać się z referatem Agoryzm – geneza, założenia, relacje ze szkołą austriacką autorstwa Marcina Chmielowskiego.

Materiały dodatkowe

Wśród materiałów dodatkowych polecamy zapoznać się z polemikami Rothbarda i Konkina toczącymi się głównie wobec tematu kontrekonomii i jej przewidywanej skuteczności.

Murray N. Rothbard,  Konkin o strategii libertariańskiej

Samuel E. Konkin, Odpowiedź na krytykę Rothbarda

Interesujący jest także wywiad z Samuelem Edwardem Konkinem, gdzie poruszane są tematy między innymi: amerykańskiej Partii Libertariańskiej oraz okoliczności jej powstania, bardzo wiele wątków z historii amerykańskiego ruchu libertariańskiego, relacji Konkina z Rothbardem, osoby Rona Paula, różnic między anarchokapitalizmem a agoryzmem. Zdecydowanie warte przeczytania. „Anarchia, Agora, Akcja” – wywiad z Samem E. Konkinem III.

An Agorist Primer – druga książka autorstwa Konkina stanowiąca rozwinięcie myśli przedstawionej w New Libertarian Manifesto.

Mikołaj Noga, Współczesny agoryzm – opis współczesnego agoryzmu, krytyka, zarys szans rozwoju ruchu.

List Rossa Ulbrichta, jednego z najsłynniejszych agorystów, twórcy SilkRoad – jednego z największych sklepów działających w sieci TOR http://libertarianin.org/wyznania-tworcy-silk-road-dread-pirate-roberts-20-marzec-2012/

J. Neil Schulman, Alongside Night – powieść opowiadająca o przebiegu rewolucji agorystycznej na terenie USA.

autor rozdziału: Mikołaj Noga

Skomentuj

*