Wyspa Wolności we Wrocławiu

Od ponad 40 lat w Polsce obowiązuje uchwalona w stanie wojennym Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zakazuje spożywania alkoholu w całym szeregu miejsc i obiektów. Pomimo licznych nowelizacji, na przestrzeni lat główne założenia wprowadzonej przez komunistyczne władze ustawy nie tylko nie uległy liberalizacji, ale wręcz zostały...

Dalej