Jacek Sierpiński – Ławnicy i politycy

W sierpniu 2017 roku Stowarzyszenie Libertariańskie zaproponowało napisany przeze mnie wstępny projekt ustawy w istotny sposób zwiększającej rolę ławników w wymiarze sprawiedliwości. Zgodnie z tym projektem, ławnicy mieli orzekać w sprawach, gdzie występowałby spór między prywatnymi osobami a państwem, a także w sprawach dyscyplinarnych sędziów i prokuratorów. Również w Sądzie...

Dalej

„Mit rządów prawa” – BEZPŁATNY EBOOK!

Zbliża się koniec roku 2021. Roku pełnego wrażeń i wyzwań, który kręcił się znów wokół tematyki pandemicznej i inflacyjnej, w trakcie którego mogliśmy zaobserwować duże sukcesy myśli wolnościowej – między innymi historyczne wyniki Bitcoina czy postępy czynione przez oddolne inicjatywy w różnych regionach świata – ale i rzecz jasna smuciliśmy...

Dalej

Propozycja zmian w sądownictwie. Projekt ustawy o udziale obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości

Szanowny Panie Prezydencie, W związku z Pana zapowiedzią przygotowania projektów ustaw reformujących sądownictwo pragniemy zwrócić uwagę na kwestię, która była dotąd pomijana zarówno w projektach zmian w tej dziedzinie popieranych przez rząd, jak i w wywołanej przez nie debacie. Jest nią mianowicie udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, przewidziany w...

Dalej