„Wolność pod lupą” – PRZESUNIĘCIE TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU

Jak zapewne pamiętacie, od ponad roku nasze Stowarzyszenie realizuje projekt Wolność pod lupą – profesjonalne badanie opinii publicznej wraz z analizą jego wyników mającą na celu skonstruowanie profili demograficznych i psychograficznych Polaków wykazujących poparcie dla szerokiego wachlarza postulatów liberalnych i libertariańskich. Wiecie z pewnością również, że projekt ma się już ku...

Dalej

Drugi konkurs grantowy Fundacji Wolności Gospodarczej

W ubiegłym roku pod egidą Fundacji Wolności Gospodarczej odbył się konkurs skierowany do organizacji zajmujących się szeroko pojętą promocją wiedzy ekonomicznej oraz wolności gospodarczej. Polem rywalizacji były projekty inicjatyw społecznych związanych z obszarem działania Fundacji, a nagrodą – pula miliona złotych do rozdysponowania w postaci grantów na realizację najlepszych spośród...

Dalej

Echa Trzeciego Forum Wolnościowego

Dziś w Warszawie, a konkretnie w Sali Kolumnowej Sejmu RP, odbyło się III Forum Wolnościowe, czyli ogólnopolskie forum organizacji i ruchów wolnościowych, organizowane przez posłów Artura Dziambora, Jakuba Kuleszę i Dobromira Sośnierza. W panelu ekonomicznym wziął udział dr Marcin Chmielowski, nasz Członek Honorowy, a jego wystąpienie odbiło się szerokim echem...

Dalej

„Wolność pod lupą” – DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM!

Wraz z końcem czerwca minął przewidziany przez nas termin zbiórki crowdfundingowej na realizację projektu Wolność pod lupą – przeprowadzenia profesjonalnego badania opinii publicznej w zakresie poparcia Polaków dla szerokiego wachlarza wolnościowych postulatów, a następnie stworzenia na podstawie jego wyników profili demograficznych i psychograficznych polskich wyborców. Z ich pomocą organizacje liberalne...

Dalej

„Wolność pod lupą” – MAMY WYNIKI BADANIA!

Nasza zbiórka crowdfundingowa na realizację projektu Wolność pod lupą trwa co prawda jeszcze do końca czerwca, ale nie spoczywaliśmy w międzyczasie na laurach i spożytkowaliśmy część dotychczas zebranych środków na wykonanie pierwszego kroku, jakim było zlecenie profesjonalnej sondażowni przeprowadzenia badania opinii Polaków na temat szerokiej gamy wolnościowych postulatów. Na nasze...

Dalej

O „Wolności pod lupą” u Macieja „Wapniaka” Wapińskiego

Maciej Wapiński, znany jako „Wapniak”, przygotował na swoim kanale YouTube krótki materiał na temat naszego projektu Wolność pod lupą. Wolność pod lupą to inicjatywa mająca na celu gruntowne przebadanie opinii polskiego społeczeństwa na temat poglądów i postulatów wolnościowych. Projekt zakłada przeprowadzenie sondażu metodą telefoniczną na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków zróżnicowanej ze...

Dalej

„Wolność pod lupą” – przedłużamy zbiórkę do 30 CZERWCA!

Wraz z końcem kwietnia minął pierwotnie przez nas zaplanowany termin zakończenia naszej zbiórki crowdfundingowej, której celem jest zebranie funduszy na zrealizowanie projektu Wolność pod lupą – specjalistycznego badania nastrojów panujących w polskim społeczeństwie odnośnie do różnorakich postulatów liberalnych. Z planowanych 40 tysięcy złotych udało się dotychczas zebrać nieco ponad 36,5 tysiąca....

Dalej

„Wolność pod lupą” – zebraliśmy już ponad 35 TYS. ZŁ!

Od jesieni nasze Stowarzyszenie prowadzi zbiórkę crowdfundingową na rzecz realizacji projektu Wolność pod lupą – profesjonalnego badania opinii publicznej dotyczącego poparcia Polaków dla szerokiego wachlarza liberalnych postulatów. Wyniki posłużą do stworzenia profili demograficznych i psychograficznych obywateli Polski przejawiających liberalne bądź libertariańskie sympatie, co może okazać się niezwykle przydatne dla wszelkiego rodzaju...

Dalej

Czy warto być w Polsce liberałem

Historia ostatnich kilkuset lat jasno dowodzi, że zarówno większość praw i wolności człowieka, jak i materialnego bogactwa współczesnych społeczeństw zawdzięczamy szeroko pojętemu liberalizmowi. Pomimo tego słowo „liberał” stało się ostatnimi czasy wyrazem niemalże pejoratywnym – a w każdym razie zdecydowanie mało atrakcyjnym dla znacznej części opinii publicznej. Jednocześnie w politycznym...

Dalej

„Wolność pod lupą” z grantem od FWG w wysokości 15 TYS. ZŁ!

Dziś chcielibyśmy podzielić się z Wami bardzo dobrą wiadomością! Fundacja Wolności Gospodarczej wsparła nasz projekt Wolność pod lupą, którego celem jest gruntowne przebadanie opinii polskiego społeczeństwa na temat poglądów i postulatów liberalnych. Wyniki badania, po ich opublikowaniu, mogą znacząco pomóc polskim organizacjom liberalnym i libertariańskim w lepszym dostosowywaniu swoich strategii...

Dalej