Jakub Bożydar Wiśniewski – Rzeczywistość, infantylizm i horyzont zdarzeń

Możliwa jest rzeczowa dyskusja z dogmatykiem, jako że dogmaty są dla niego obiektywnym fundamentem rzeczywistości. Możliwa jest rzeczowa dyskusja z romantykiem, jako że poprzez natężenie uczuć pragnie on przebić zasłonę nierzeczywistości i „sięgnąć do źródła”. Możliwa jest rzeczowa dyskusja z relatywistą, jeśli tylko zdemaskuje się go jako cynicznego pragmatyka, gotowego...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Świadomość fundamentów najnowszej wieży Babel

Jeśli poszukuje się obecnie niezawodnego drogowskazu w zakresie ideologicznych wymysłów i związanych z nimi społecznych procesów, którym należy stawiać kategoryczny opór, to trudno o bardziej sztandarowy ich amalgamat, niż agenda podejrzanej rządowo-„pozarządowo”-korporacyjnej koterii perorującej od ostatnich kilku miesięcy o rzekomej potrzebie „zresetowania świata”. Agenda ta łączy bowiem w krystalicznie przejrzysty...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Władza twarda i miękka w służbie „wielkiej fikcji”

Żyjemy w świecie, który ma znacznie więcej wspólnego nie z twardym, a z „miękkim” totalitaryzmem – to znaczy nie w świecie, w którym dobrze i trwale zdefiniowani jedni żyją kosztem równie dobrze i trwale zdefiniowanych drugich, ale w świecie „wielkiej fikcji, w ramach której każdy próbuje żyć kosztem wszystkich pozostałych”....

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Infantylizm jako ostateczny kulturowy ślepy zaułek

Dlaczego infantylizm – definiująca cecha dzisiejszej kultury – jest tak wyjątkowo groźny? Dlatego, że uniemożliwia on podejmowanie jakichkolwiek poważnych wyzwań, co z kolei wynika z tego, że wzdraga się on przed poważnym, przejrzystym i jednoznacznym definiowaniem rzeczywistych problemów. Jako że wszystkie problematyczne kwestie usiłuje on przedstawić w postaci gry, zabawy,...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – O rynkach finansowych w „świecie klaunów”

W angielskojęzycznych środkach przekazu coraz popularniejsze staje się określenie „clown Word”. Zdaje się, że należy je tłumaczyć po prostu jako „świat klaunów”, bo na przykład sformułowanie „świat błazeński” brzmi już zbyt dostojnie – wszakże od nadwornego błazna oczekiwało się intelektualnej przenikliwości i emocjonalnej powściągliwości. Tutaj zaś chodzi nie o cięty...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Wiedza samooczywista a informacyjny szum

Kluczowa jest obecnie umiejętność korzystania z wiedzy samooczywistej – tzn. tego wszystkiego, ku czemu intuicyjnie prowadzi naturalne światło rozumu, głos sumienia, poczucie dobrego smaku i poważne traktowanie obiektywnej rzeczywistości. Umiejętność ta stanowi zasadniczy filtr, który pozwala orientować się we wszechobecnym informacyjnym szumie, przyjmującym w najlepszym razie formę „intelektualnej waty cukrowej”,...

Dalej

Audiobook z „Libertariańskimi dylematami” Jakuba Bożydara Wiśniewskiego

Z dumą ogłaszamy, że złożony z 15 części – przedmowy i 14 rozdziałów – audiobook z Libertariańskimi dylematami autorstwa dr. Jakuba Bożydara Wiśniewskiego jest już w całości dostępny. Zarówno na naszym kanale na YouTube, jak i na naszym profilu na SoundCloudzie, znajdziecie playlisty ze wspomnianym audiobookiem czytanym przez Tomasza Agenckiego. Dzięki...

Dalej

„The Indispensability of Freedom” – publikacja Austrian Economics Center

W listopadzie 2019 roku relacjonowaliśmy na naszych łamach przebieg ósmej międzynarodowej konferencji poświęconej austriackiej szkole ekonomii, organizowanej przez wiedeńskie Austrian Economics Center. To dwudniowe wydarzenie zgromadziło wówczas pokaźną liczbę zasłużonych dla ruchu wolnościowego prelegentów z całego świata – byli wśród nich również nasi przedstawiciele: Agnieszka Płonka (która zaprezentowała dwa referaty)...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Plan działania w obliczu sieciowej cenzury

Optymalny plan działania wydaje się przedstawiać w sposób następujący: na stronach splamionych ideologiczną cenzurą należy pozostać tak długo, jak długo zupełnie szczerze i otwarcie można na nich wyrażać fakty, argumenty, opinie i idee, które uważa się za warte wyrażenia, nie spotykając się osobiście z jakimikolwiek cenzorskimi nieprzyjemnościami. W rezultacie zachowuje...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – O dobrym momencie do przełamywania wpływu rozzuchwalonych informacyjnych molochów

Nie mamy dziś do czynienia z wyborem między wolnością słowa a prawem prywatnych firm do swobodnego zarządzania swoimi zasobami. To jest kwestia nieistotna, bo takie bądź inne jej prawne rozstrzygnięcie zachowuje stan ścisłej symbiozy między informacyjnymi molochami a międzynarodówką biurokratyczną. Mamy zamiast tego do czynienia z wyborem między mniej lub...

Dalej