Jacek Sierpiński – Marsz do woja!

Ostatnio głośno o planach powołania w przyszłym roku 200 tysięcy osób na ćwiczenia wojskowe. Przypomnę więc, że zgodnie z ustawą przegłosowaną przy braku choćby jednego głosu sprzeciwu (jedynie pięciu z posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu) każdy mający uregulowany stosunek do służby wojskowej (czyli na przykład przeniesiony do rezerwy od razu po...

Dalej

Przymusowa służba wojskowa: porażka państwa jako obrońcy

Niemałe zamieszanie wywołała informacja o wezwaniach na obowiązkowe szkolenia rozsyłanych przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sieradzu, które trafiać miały nie tylko do żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych i Wojsk Obrony Terytorialnej, ale również do cywilów, których jedyny kontakt z armią ograniczył się do uzyskania kategorii „A” na komisji wojskowej tuż po...

Dalej

Jacek Sierpiński – Komu nie podoba się edukacja domowa?

Od ponad roku – dokładnie od 1 lipca 2021 roku – rodzice chcący uczyć swoje dzieci w domu nie muszą szukać w swoim województwie szkoły, której dyrektor się na taką formę kształcenia zgodzi. Po trzydziestu latach funkcjonowania edukacji domowej w Polsce został zniesiony obowiązek tak zwanej rejonizacji. Zmiana ta została...

Dalej

Zamach na edukację domową

Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z pełną premedytacją chcą dokonać zamachu na tysiące polskich rodzin, które kształcą swoje potomstwo samodzielnie w ramach edukacji domowej. Dwudziestego października na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano kolejny projekt nowelizacji ustawy „Prawo oświatowe” oraz niektórych innych ustaw. W stosunku do projektu nie przeprowadzono żadnych konsultacji,...

Dalej

Uwagi do projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie

W związku z konsultacjami publicznymi projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie, ogłoszonymi pismem Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października tego roku, zgłaszamy następujące uwagi: 1) Projekt nakłada na dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do Internetu obowiązek zapewnienia abonentom możliwości bezpłatnego skorzystania...

Dalej

Zaostrzenie zakazu handlu w niedzielę

W piątek Sejm przyjął nowelizację wprowadzonej w 2018 roku ustawy zakazującej handlu w niedzielę. Celem dokonanych zmian jest przede wszystkim usunięcie możliwości obejścia zakazu poprzez rozszerzenie działalności danego sklepu o funkcjonalność placówki pocztowej. Jeżeli ustawa nie zostanie skutecznie zawetowana przez Senat lub Prezydenta RP, to po jej wejściu w życie...

Dalej

Ustawa o cenzurze treści w internetowych serwisach społecznościowych – analiza Jacka Sierpińskiego

Od kilku tygodni przedstawiciele obozu władzy zapowiadają wprowadzenie ustawy „chroniącej wolność słowa w internetowych serwisach społecznościowych” – oficjalnie w celu ukrócenia praktyki arbitralnego usuwania przez popularne platformy treści, które nie łamią polskiego prawa, a ich ewentualna sprzeczność z wewnętrznym regulaminem danego portalu jest co najwyżej dyskusyjna. Choć oficjalny kształt projektowanej...

Dalej

Jacek Sierpiński – Kolejne zagrożenie cenzurą Internetu – c.d.

We wrześniu ubiegłego roku ostrzegałem przed projektem ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, dającym możliwość cenzury Internetu przez państwowych urzędników – wydawania „poleceń zabezpieczających” z np. nakazem wprowadzenia „reguły ruchu sieciowego zakazującego połączeń z określonymi adresami IP lub nazwami URL”. W ówczesnej wersji projektu polecenia takie miał móc wydawać...

Dalej

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Do 6 października trwają konsultacje społeczne w sprawie planowanej nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt zakłada m.in. zmiany w strukturze organizacyjnej krajowego systemu zabezpieczeń czy możliwość wykluczania z zamówień publicznych dostawców sprzętu i oprogramowania, którzy zostali zidentyfikowani jako stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji. Naszą...

Dalej

Jacek Sierpiński – Całkowita delegalizacja Ubera i BlaBlaCara?

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, mający uregulować działalność Ubera i podobnych mu firm w Polsce. Wprowadzono pojęcie „pośrednictwa przy przewozie osób” („działalność gospodarcza polegająca na przekazywaniu zleceń przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie...

Dalej