Daniel Komarzyca – Taoistyczne uprawnienia naturalne

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy filozofia taoistyczna daje podstawy do radykalnie ograniczającego władzę prawa naturalnego oraz do wolnościowych uprawnień naturalnych? To kontrowersyjne zagadnienie, biorąc pod uwagę, iż próbuje uzasadnić możliwość wyciągnięcia ze starożytnej (dystans czasowy) i chińskiej (dystans kulturowy) myśli koncepcję, którą w formie „praw człowieka” uważamy...

Dalej

Murray N. Rothbard “Libertarianizm w starożytnych Chinach”

Między szóstym a czwartym wiekiem przed naszą erą powstały w Chinach trzy główne szkoły myśli politycznej: legistów, taoistów i konfucjanistów. Najpóźniejsza z nich, naiwna szkoła legistów, zwyczajnie wierzyła w maksymalną siłę państwa i doradzała władcom, jak ją powiększać. Taoiści natomiast byli pierwszymi libertarianami na świecie, którzy wierzyli, że gospodarka i...

Dalej