Nic przeciwko szkole

Publiczna placówka edukacyjna w Polsce wyciągnęła konsekwencje wobec ucznia, który skorzystał z prawa do uzyskania informacji publicznej dotyczącej jej funkcjonowania! Na portalu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska pojawił się artykuł o uczniu szkoły średniej, który zwrócił się do swojej dyrekcji z wnioskiem o udostępnienie informacji, oraz poniósł za to konsekwencje. Dane...

Dalej

Jacek Sierpiński – Komu nie podoba się edukacja domowa?

Od ponad roku – dokładnie od 1 lipca 2021 roku – rodzice chcący uczyć swoje dzieci w domu nie muszą szukać w swoim województwie szkoły, której dyrektor się na taką formę kształcenia zgodzi. Po trzydziestu latach funkcjonowania edukacji domowej w Polsce został zniesiony obowiązek tak zwanej rejonizacji. Zmiana ta została...

Dalej

Jak uczyć i czego uczyć? Wywiad z Karolem Sobieckim

Obchodzony dziś Dzień Edukacji Narodowej, zwany Dniem Nauczyciela, to dobra okazja do poruszenia tematu poziomu polskiej edukacji i systemu oświaty. Od wielu lat tajemnicą poliszynela był fakt pogarszających się rezultatów publicznego kształcenia, ale dopiero pandemia COVID-19 i związane z nią wymuszone przejścia szkół na nauczanie zdalne sprawiły, że stał się...

Dalej

Karol Sobiecki – Edukacja państwowa: kształcenie czy programowanie?

Dziś obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany również Dniem Nauczyciela, mający w założeniach podkreślać wagę i odpowiedzialność zawodu kształtującego kolejne pokolenia. Większość ludzi nie ma wątpliwości, że właściwa edukacja jest jednym z głównych czynników warunkujących nie tylko późniejszy sukces zawodowy, ale również umiejętność krytycznego myślenia, współżycia w społeczeństwie czy...

Dalej

Karol Sobiecki – Czy da się ustawą zlikwidować analfabetyzm?

Jednym z podstawowych argumentów stosowanych przez zwolenników obowiązku szkolnego jest konieczność walki z analfabetyzmem. Przy każdej dyskusji dotyczącej sposobów na zorganizowanie systemu powszechnej edukacji straszą oni, że bez przymusu edukacyjnego społeczeństwo na powrót pogrążyłoby się w niewiedzy, ciemnocie i zacofaniu. Dotychczas ograniczałem się do kontrowania tych kiepskich moim zdaniem argumentów...

Dalej

Czy szkoła dobrze przygotowuje do wejścia na rynek pracy?

Polski system oświaty zarządzany jest niepodzielnie przez państwo. Choć na rynku funkcjonują również i szkoły prywatne, mają one prawny obowiązek realizować program nauczania ustalany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN). Wielu młodych ludzi po zrealizowaniu takiego programu zadaje sobie pytanie: „co dalej?”. Po napisaniu matury stają przed wyborem – iść na...

Dalej

Państwowe kontra prywatne szkoły w Afryce

Jednym z największych wyzwań stojących przed rozwijającymi się krajami Afryki subsaharyjskiej jest poprawa jakości edukacji. Poza czynnikami ekonomicznymi, takimi jak wysokie w tamtejszych warunkach koszty wyprawek szkolnych, czy zapotrzebowanie na pomoc dzieci przy pracy w polu, główną przeszkodą na drodze do realizacji tego celu jest niewydolność państwowych placówek edukacyjnych. W...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – „Publiczne szkolnictwo”: instytucjonalny fundament umysłowego zniewolenia

„Publiczne szkolnictwo” to instytucjonalny fundament umysłowego zniewolenia. Należy zawsze pamiętać, że stworzyć wolne społeczeństwo to nie unieszkodliwić fizycznie rządzących, ale wyzwolić mentalnie rządzonych, a to właśnie siłą narzucona „powszechna oświata” jest najskuteczniejszym narzędziem hodowania tych drugich – narzędziem, dzięki któremu bastiatowska „wielka fikcja, w ramach której każdy próbuje żyć kosztem...

Dalej

Karol Sobiecki – Sofizmaty edukacyjne

Dosyć trudno jest w dzisiejszych czasach być głosicielem zniesienia obowiązku szkolnego, całkowitej deregulacji prawa oświatowego i prywatyzacji szkolnictwa. Obowiązek szkolny, publiczne szkolnictwo, ścisły nadzór państwa nad procesem kształcenia nieletnich (w tym w szczególności ustalanie obowiązkowych podstaw programowych i metod kształcenia dopuszczalnych w szkołach) są uznawane za oczywiste i nieodłączne elementy...

Dalej