Bettina B. Greaves “Na ile Rand była uczniem Misesa?”

Rok 2005 to setna rocznica urodzin Ayn Rand. Jej książki sprzedały się w milionach egzemplarzy i okazały się niezwykle skutecznym środkiem przemiany całego pokolenia czytelników w gorliwych antykomunistów i przekonanych kapitalistów. Istnieje też, jak pokazało nowe sympozjum z The Journal of Ayn Rand Studies (wiosna 2005) pod tytułem „Ayn Rand...

Dalej

Henry Hazlitt “Ekonomia w jednej lekcji”

Jak pisze autor we wstępie, Ekonomia w jednej lekcji „ma ukazać, iż wiele pomysłów, które dziś uchodzą za wspaniałe, postępowe i nowoczesne, to w gruncie rzeczy nawrót starych błędów”. Wykład poprawnej ekonomii Hazlitt przedstawia w tytułowej „lekcji”, która zawiera się w jednym zdaniu kilkustronicowego pierwszego rozdziału. Pozostałe rozdziały to omówienie...

Dalej

Henry Hazlitt “Inflacja. Wróg publiczny nr 1”

Najważniejsza książka wybitnego ekonomisty amerykańskiego Henry’ego Hazlitta. Nigdy dotąd nikt nie wyjaśnił mechanizmu inflacji i nie uświadomił jej szkodliwości w sposób równie przystępny i precyzyjny, co Hazlitt.   Henry Hazlitt, Inflacja. Wróg publiczny nr 1, Warszawa 2007.

Dalej

Hans-Hermann Hoppe “O własności prywatnej, wspólnej i publicznej, z uzasadnieniem całkowitej prywatyzacji”

Postawiłem sobie trzy cele, pisząc ten artykuł. Po pierwsze, pragnę wyjaśnić naturę i funkcję własności prywatnej. Po drugie, chcę przedstawić różnice pomiędzy własnością „wspólną” a „publiczną”; wskażę również błąd w  instytucji własności publicznej. Po trzecie, przedstawię uzasadnienia dla prywatyzacji i zaproponuję pewne zasady, według których powinna być przeprowadzana. Więcej…  ...

Dalej

“Jak zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywy”

Ekonomia Keynesa, to intelektualny i moralny potwór pożerający nas od ponad półwiecza. To ona przyniosła ze sobą nieokiełznaną inflację i niekończące się, a wyniszczające gospodarkę, cykle koniunkturalne, od prosperity do kryzysu. Mimo całej swej szkodliwości, daleko do jej unicestwienia, ponieważ z politycznego punktu widzenia jest ona korzystna. Teoria ta, dzięki...

Dalej

Murray N. Rothbard “Interwencjonizm, czyli władza a rynek”

Konsumenci nie są wszechwiedzący, ale dysponują bezpośrednimi sposobami uzyskania wiedzy. Kupują pewien produkt żywnościowy na śniadanie, lecz im nie smakuje, więc go więcej nie kupią. Kupują samochód pewnej marki, lecz nie jeździ nim się wystarczająco dobrze, więc kupią inny. W obu przypadkach dzielą się ze znajomymi swoją nowo nabytą wiedzą....

Dalej

Murray N. Rothbard “Ekonomia wolnego rynku. Tom 3”

Aby stworzyć kompletny ekonomiczny obraz naszego świata, analizę ekonomiczną trzeba rozciągnąć na naturę i konsekwencje działań i relacji społecznych opartych na zastosowaniu przemocy, w tym interwencji w rynek i siłowej likwidacji rynku („socjalizm”). Analiza ekonomiczna interwencji i socjalizmu zaczęła się rozwijać znacznie później niż analiza wolnego rynku . Ograniczenia wynikające...

Dalej

Murray N. Rothbard “Ekonomia wolnego rynku. Tom 2”

Drugi tom klasycznego dzieła najwybitniejszego ucznia Ludwiga von Missesa. O tym, że człowiek może osiągnąć zysk tylko wtedy, gdy na skutek wyjątkowej spostrzegawczości i zdolności oceny sytuacji, odkrył niedostosowanie – a konkretnie zbyt niską cenę pewnych czynników produkcji na rynku. Wykorzystując tą sytuację i osiągając zysk, zwraca uwagę innych na...

Dalej

Murray N. Rothbard “Ekonomia wolnego rynku. Tom 1”

W badaniach nad człowiekiem pojęcie działania stanowi PODSTAWOWY I WYRÓŻNIAJĄCY ELEMENT. Ludzkie działanie można zdefiniować po prostu jako zachowanie celowe. Różni się ono zasadniczo od wszelkich ruchów i zachowań, które z ludzkiego punktu widzenia nie są celowe. Mogą to być ruchy materii nieożywionej lub ludzkie zachowania odruchowe, będące jedynie mimowolnymi...

Dalej

Jesús Huerta de Soto “Szkoła austriacka”

Jest to absolutnie najświeższy podręcznik ekonomii austriackiej, napisany przez jednego z kilku najwybitniejszych, żyjących jej przedstawicieli. Autor porównuje paradygmat Austriaków z  mainstreamowym paradygmatem neoklasycznym. Dla osób chcących się zorientować w podstawach szkoły austriackiej (ekonomii wolnego rynku) jest to fundament, na którym można stawiać budowle klasyków – Misesa, Rothbarda, Hoppego, de Soto i...

Dalej