Murray N. Rothbard “Alan Greenspan – raport mniejszości”

Prasa pieje z zachwytu z powodu wyboru na stanowisko prezesa Fedu Alana Greenspana. Ekonomiści  z prawa, z lewa jak i z centrum wtórują chóralnym śpiewom na cześć Alana, jego bystrości oraz wyjątkowego daru interpretowania „liczb”. Gdzieniegdzie słychać jedynie obawy, że Alan może nie cieszyć się władzą i poważaniem porównywalnymi z...

Dalej

Thomas DiLorenzo “Upaństwowiona służba zdrowia a prawa ekonomii”

Pierwszym krokiem rządu do stworzenia monopolu państwowej służby zdrowia jest ustanowienie prawa, które wyeliminuje z rynku prywatne firmy ubezpieczeniowe. W tym celu obciąża się ubezpieczycieli dodatkowymi kosztami i podatkami, tworząc jednocześnie system rządowych ubezpieczeń zdrowotnych, mający rzekomo konkurować z prywatnymi podmiotami. Oczekiwanym rezultatem tych działań jest wielki państwowy monopolista, który,...

Dalej

Llewellyn H. Rockwell Jr. “Lata 30. wróciły”

Poddenerwowanie na rynkach kapitałowych, gospodarka pijana kredytem i politycy domagający się różnych form dyktatury: brzmi znajomo! Przypomnijmy, że przez jakieś 10 lat świat szalał, zanim w 1929 roku zdarzył się krach na giełdzie, który zawdzięczamy Rezerwie Federalnej. Krachowi towarzyszył upadek resztek ideologii liberalnej, której fundamentem było twierdzenie, że aby społeczeństwo...

Dalej

Murray N. Rothbard “Prawdziwy Milton Friedman”

Jeśli spytać przypadkowo spotkaną osobę o „ekonomię wolnorynkową”, to, o ile w ogóle słyszała cokolwiek o tym pojęciu, najprawdopodobniej uzna je za równoznaczne z nazwiskiem Miltona Friedmana. Od wielu lat profesor Milton Friedman był stale przyjmowany ze szczególnymi honorami przez prasę i ekonomistów, a szkoła Friedmana i „monetaryści” rośli w...

Dalej

Hans-Hermann Hoppe “Intelektualna przykrywka dla socjalizmu”

Gdy porównamy standard życia w krajach zachodnich, gdzie sektor socjalny jest znaczący i w krajach socjalistycznych, to okaże się, że w tych drugich jest on żałosny. Standard życia jest tam tak godny ubolewania, że w 1961 rząd socjalistycznych Niemiec Wschodnich zbudował system murów, drutów kolczastych, płotów pod wysokim napięciem, pól...

Dalej

Hans-Hermann Hoppe “Własność, przyczynowość i odpowiedzialność”

Kiedykolwiek mamy do czynienia z niedoborem zasobów w porównaniu z ludzkimi żądaniami, wzrasta możliwość konfliktu. Rozwiązaniem takiego konfliktu jest wyznaczenie praw prywatnej własności – praw wyłącznej kontroli. Wszystkie rzadkie zasoby muszą być prywatnie posiadane po to, aby zapobiec nieuniknionym w przeciwnym razie konfliktom. Jednakże, podczas gdy przyznanie praw prywatnej własności...

Dalej

Hans-Hermann Hoppe “Analiza klasowa: marksizm a Szkoła Austriacka”

W niniejszym artykule chciałbym zrobić, co następuje: Po pierwsze, zaprezentować tezy składające się na „twarde jądro” marksistowskiej teorii historii. Twierdzę, że wszystkie są zasadniczo poprawne. Pokażę następnie, że owe poprawne tezy wyprowadzone są z błędnych założeń. Na koniec zademonstruję, w jaki sposób szkoła austriacka w tradycji Misesa-Rothbarda jest w stanie...

Dalej

Hans-Hermann Hoppe “Sprawiedliwość efektywności ekonomicznej”

Podstawowy problem, jaki stara się rozwiązać ekonomia polityczna, to w jaki sposób zorganizować społeczeństwo, by promować produkcję majątku. Podstawowy problem filozofii politycznej to jak sprawić, by porządek społeczny był sprawiedliwy. Pierwsze pytanie dotyczy efektywności: jakie środki są właściwe dla osiągnięcia określonego celu – w tym przypadku bogactwa. Drugie wypada poza...

Dalej

Jesús Huerta de Soto “Klasyczny liberalizm a anarchokapitalizm”

W pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku myśl wolnościowa, zarówno w jej aspekcie teoretycznym, jak i politycznym, znalazła się na rozstaju dróg. Chociaż upadek muru berlińskiego i rozpad realnego socjalizmu zapoczątkowany w 1989 roku zdawały się zwiastunami „końca historii” (posłużymy się w tym miejscu niezbyt fortunnym i rozdmuchanym terminem zapożyczonym od...

Dalej