Aleksy Przybylski – Globalny podatek minimalny, czyli jak rozpoznać populistę

Jakiś czas temu mogliśmy usłyszeć o „przełomowym porozumieniu” na forum OECD, z którego wynika, że co najmniej 130 państw[1] chce wprowadzenia „globalnego minimalnego podatku”. Ma on składać się z dwóch elementów: 1) przedsiębiorstwa mające ponad 20 miliardów euro przychodów oraz co najmniej 10% rentowności będą musiały część zysku rezydualnego[2] zapłacić państwu, na...

Dalej