Biodegradowalny plastik z rybich łusek

W 2021 roku wejdzie w życie uchwalona niedawno dyrektywa Unii Europejskiej zakazująca stosowania między innymi jednorazowych naczyń, sztućców, słomek, czy patyczków kosmetycznych. Pomimo iż Europa ma jeden z najlepiej rozwiniętych systemów zbiórki i recyklingu odpadów na świecie, a problem masowego wyrzucania plastików do oceanu niemalże tu nie istnieje, unijni decydenci...

Dalej

Stwórzmy wolny las

Działalność aktywistów na rzecz ochrony środowiska najczęściej kojarzy się z wysuwaniem różnego rodzaju postulatów politycznych – tj. domaganiem się, by państwo podjęło określone działania. Zdarzają się jednak chlubne wyjątki, o których już nieraz tu pisaliśmy – ludzie, którzy zamiast domagać się, by zrobiono coś dla przyrody, biorą sprawy we własne...

Dalej

#Trashtag sposobem na zaśmieconą przestrzeń

Jednym z częściej dyskutowanych obecnie problemów, z którzy mierzą się również wolnościowcy i libertarianie, jest ochrona środowiska naturalnego i jego stan. Wielu twierdzi, że jest to jeden z tych obszarów, w których niezbędna i konieczna jest państwowa interwencja, by zapobiec degradacji i niszczeniu środowiska przez podmioty prywatne, którym – rzekomo...

Dalej