#Trashtag sposobem na zaśmieconą przestrzeń

Jednym z częściej dyskutowanych obecnie problemów, z którzy mierzą się również wolnościowcy i libertarianie, jest ochrona środowiska naturalnego i jego stan. Wielu twierdzi, że jest to jeden z tych obszarów, w których niezbędna i konieczna jest państwowa interwencja, by zapobiec degradacji i niszczeniu środowiska przez podmioty prywatne, którym – rzekomo...

Dalej