Jacek Sierpiński “Lepiej dać ochroniarzowi niż policjantowi”

Wpadła mi ostatnio w ręce ulotka Koła Akademickiego UPR we Wrocławiu, wzywająca do zwiększenia nakładów na policję. Zdaniem autorów ulotki, rezultatem będą „bezpieczne ulice” oraz to, „że przestępcy będą się wreszcie bać i będzie ich coraz mniej”. Wiara ta przypomina mi wiarę w to, że jeśli zwiększy się dotacje z...

Dalej

Jacek Sierpiński “Dobrowolna Rzeczpospolita”

W 43. numerze „Najwyższego Czasu” w artykule „Prawo według Nozicka” p. Paweł Morga przedstawił teorię autorstwa wymienionego w tytule filozofa, zgodnie z którą jakoby „państwo może powstać i istnieć bez pogwałcenia niczyich naturalnych uprawnień, (…) w wyniku działania „niewidzialnej ręki”, która jest mocą państwotwórczą i dzięki której możliwe jest przezwyciężenie...

Dalej

Jacek Sierpiński “Organy płciowe w czasie stosunku”

16 grudnia mijającego roku Sejm uchwalił ustawę nowelizującą kodeks karny, rozszerzając między innymi zakres „treści pornograficznych”, których produkcja, sprowadzanie i rozpowszechnianie jest karalne. Do pornografii „związanej z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem” oraz „z udziałem małoletniego poniżej lat 15” (tę ostatnią granicę podwyższono do lat 18) doszła pornografia „ukazująca...

Dalej

Jacek Sierpiński “Kilka uwag w kwestii dyskryminacji”

Od dłuższego czasu na łamach „Gazety Wyborczej” toczy się dyskusja o dyskryminacji kobiet, feminizmie i o tym, czy w Polsce potrzebna jest ustawa o równym statusie kobiet i mężczyzn. Jakoś tak się złożyło, że dotychczas na ten temat wypowiadały się same kobiety, co powinno poważnie zaniepokoić zwolenniczki i zwolenników równego...

Dalej

Jacek Sierpiński “Państwo nie musi udzielać ślubów”

Czytając pismo „Najwyższy Czas!” można chyba bez specjalnego ryzyka stwierdzić, że jedną z najbardziej potępianych i wyśmiewanych przez polskich liberalnych konserwatystów czy też konserwatywnych liberałów idei są małżeństwa homoseksualistów. Idea ta w mniejszym lub większym stopniu jest już wprowadzana w życie w niektórych państwach Unii Europejskiej (np. Francja, gdzie ustanowiono...

Dalej

Jacek Sierpiński “ABC libertarianizmu”

Termin „libertarianizm” wywodzi się z łacińskiego słowa, które oznacza wolność. Słowo to bywa używane w różnych znaczeniach, tu jednak mówiąc o libertarianizmie mam na myśli doktrynę etyczno-polityczną opartą na zasadzie, że każdy człowiek powinien mieć całkowitą swobodę dysponowania swoją osobą i wszystkim tym, co posiadł nie wchodząc w konflikt z...

Dalej