Murray N. Rothbard “Wielki kryzys w Ameryce”

Książka Murraya Rothbarda, jednego z najbardziej zagorzałych przeciwników ingerencji państwa w gospodarkę, to rzetelna próba podważenia poglądu, jakoby przyczyną Wielkiego Kryzysu był mechanizm rynkowy i swoboda zawierania umów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Jest to dzieło wyjątkowe, zarówno jako studium historyczne, zawierające szczegółowy opis metod zwalczania kryzysu za pomocą głębokich ingerencji państwa...

Dalej

Murray N. Rothbard “Tajniki bankowości”

Współczesna prasa finansowa rozpisuje się na temat danych mówiących o podaży pieniądza. W każdy piątek inwestorzy giełdowi z zapartym tchem czekają na najświeższe informacje z rynku pieniężnego, które często wpływają na poniedziałkowe notowania na Wall Street. Jeśli podaż pieniądza gwałtownie wzrasta, oznacza to, że stopy procentowe mogą pójść w górę,...

Dalej

Murray N. Rothbard “Złoto, banki, ludzie – krótka historia pieniądza”

Murray N. Rothbard wyjaśnia mechanizm rabunku dokonywanego na nas przez banki. to nie jest teoria spiskowa. To książka ekonomiczna ujawniająca sprawy, o jakich nawet wykształceni ludzie nie wiedzą. Bankierzy się tym nie chwalą, bo i po co drażnić gawiedź. Przeczytacie i zrozumiecie skąd się wziął kryzys w USA i co...

Dalej

Samuel E. Konkin III “Odpowiedź na krytykę Rothbarda”

Gwałtowny atak, jaki przypuścił Murray N. Rothbard, na mój NLM jest na swój sposób orzeźwiający; nie jestem pewien czy nawet sam wziąłbym na serio swoje pierwsze poważne próby napisania mniej lub bardziej spójnej teorii, gdyby nie wywołały one z lasu prof. Rothbarda. Jakby nie było, Rothbard i jego neoromantyczna wizja...

Dalej

Murray N. Rothbard “O nową wolność. Manifest libertariański”

“Olbrzymi sukces Marksa i Marksizmu nie wynikał z wartości jego idei – wszystkie one są błędne – lecz z faktu, że na bazie socjalistycznej teorii umiał zbudować potężny system. Wolność nie odniesie sukcesu bez odpowiedniej, wyrazistej, systematycznej teorii. Mimo naszej wspaniałej tradycji myśli gospodarczej i politycznej i mimo bogatych doświadczeń...

Dalej

Murray N. Rothbard “Egalitaryzm, jako bunt przeciw naturze”

Anatomia państwa Państwo jest niemal zawsze rozpatrywane jako instytucja usługi społecznej. Niektórzy teoretycy czczą Państwo jako apoteozę społeczeństwa; inni uważają je za przyjazną, aczkolwiek często mało efektywną organizację służącą osiąganiu społecznych celów; jednakże niemal wszyscy uważają je za środek konieczny do osiągnięcia celów ludzkości, środek postrzegany w opozycji do „sektora...

Dalej

Murray N. Rothbard “Etyka wolności”

6. Filozofia społeczna Crusoe Jednym z najczęściej wyśmiewanych modeli klasycznej ekonomii jest „ekonomia Robinsona Crusoe” – analiza sytuacji człowieka odizolowanego od innych, który samotnie musi sobie radzić z naturą. Tymczasem ten na pozór „nierealistyczny” model, jak próbowałem to już wykazać w innych pracach, jest bardzo ważny, a wręcz niezastąpiony. Abstrahując...

Dalej

Murray N. Rothbard “Konkin o strategii libertariańskiej”

Dobrze, że wydano (w mniej lub bardziej uporządkowanej formie) Nowy Manifest Libertriański – łatwiej jest go teraz ocenić i skrytykować. Do tej pory swoją wizję Konkin wyrażał głównie w licznych atakach na swoich ideologicznych przeciwników, w tym na mnie*. Okazuje się, że postawa Sama Konkina przypomina pod wieloma względami sytuację...

Dalej