Murray N. Rothbard “Hermeneutyczna inwazja na filozofię i ekonomię”

W ostatnich latach ekonomiści, podczas swego napadu na terytoria innych dziedzin intelektualnych, w wątpliwe imię „nauki”, przyjmowali zatrważająco uproszczone założenia, by mieć możliwość wysuwania daleko posuniętych i prowokacyjnych wniosków dotyczących dyscyplin, o których niewiele wiedzą. Jest to współczesna forma „imperializmu gospodarczego” w domenie intelektu. Niemal zawsze charakter owego imperializmu gospodarczego...

Dalej

Jeffrey A. Tucker “Niepowstrzymany Rothbard”

Gdy dziesięć lat temu 7. stycznia 1995, zmarł Murray N. Rothbard (rocznik 1926) uhonorowano go nekrologiem w nagłówku New York Timesa oraz innymi wyrazami czci złożonymi w pierwszym i smutnym tygodniu po jego niespodziewanej śmierci. Następnie ukazała się książka oraz specjalne wydania magazynów i wyrazów uznania z różnych stron. Na...

Dalej

Radosław Wojtyszyn “Państwo w koncepcjach Ayn Rand, Roberta Nozicka i Murraya Newtona Rothbarda”

W pracy niniejszej postawiłem sobie za zadanie syntetyczną i kompleksową zarazem prezentację wolnościowych poglądów na państwo. Jednymi z najbardziej znamienitych przedstawicieli szeroko pojętej myśli liberalnej są niewątpliwie Ayn Rand, Robert Nozick i Murray Newton Rothbard. To właśnie ich koncepcje uczyniłem przedmiotem swych rozważań. Stało się tak dlatego, iż osobistości te swoimi...

Dalej

Radosław Wojtyszyn “Prawo natury a egalitaryzm w ujęciu Murraya Newtona Rothbarda”

Jedną z najistotniejszych cech jakiejkolwiek doktryny politycznej lub idei postulującej wprowadzenie w życie określonej wizji porządku społeczno-gospodarczego jest ich immanentne powiązanie z dotychczas istniejącym dorobkiem odnoszącym się do powyższej problematyki. Spuścizna poprzednich wieków w swej oryginalnej, bądź zmienionej postaci oddziaływała i wciąż oddziałuje na myślicieli społeczno-politycznych, tworzących mniej lub bardziej...

Dalej

Dariusz Juruś “W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu”

Absolutystyczne stanowisko Rothbarda w kwestii własności oraz jego poglądy na rolę państwa zmuszają do rewizji poglądów na temat genezy libertarianizmu, tj. do podania w wątpliwość powszechnie głoszonej tezy – przyjmowanej także przez samego Rothbarda – że korzeni libertarianizmu należy poszukiwać w klasycznym liberalizmie i poglądach Johna Locke’a. Sam Rothbard zalicza...

Dalej

“Jak zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywy”

Ekonomia Keynesa, to intelektualny i moralny potwór pożerający nas od ponad półwiecza. To ona przyniosła ze sobą nieokiełznaną inflację i niekończące się, a wyniszczające gospodarkę, cykle koniunkturalne, od prosperity do kryzysu. Mimo całej swej szkodliwości, daleko do jej unicestwienia, ponieważ z politycznego punktu widzenia jest ona korzystna. Teoria ta, dzięki...

Dalej

Murray N. Rothbard “Interwencjonizm, czyli władza a rynek”

Konsumenci nie są wszechwiedzący, ale dysponują bezpośrednimi sposobami uzyskania wiedzy. Kupują pewien produkt żywnościowy na śniadanie, lecz im nie smakuje, więc go więcej nie kupią. Kupują samochód pewnej marki, lecz nie jeździ nim się wystarczająco dobrze, więc kupią inny. W obu przypadkach dzielą się ze znajomymi swoją nowo nabytą wiedzą....

Dalej

Murray N. Rothbard “Ekonomia wolnego rynku. Tom 3”

Aby stworzyć kompletny ekonomiczny obraz naszego świata, analizę ekonomiczną trzeba rozciągnąć na naturę i konsekwencje działań i relacji społecznych opartych na zastosowaniu przemocy, w tym interwencji w rynek i siłowej likwidacji rynku („socjalizm”). Analiza ekonomiczna interwencji i socjalizmu zaczęła się rozwijać znacznie później niż analiza wolnego rynku . Ograniczenia wynikające...

Dalej

Murray N. Rothbard “Ekonomia wolnego rynku. Tom 2”

Drugi tom klasycznego dzieła najwybitniejszego ucznia Ludwiga von Missesa. O tym, że człowiek może osiągnąć zysk tylko wtedy, gdy na skutek wyjątkowej spostrzegawczości i zdolności oceny sytuacji, odkrył niedostosowanie – a konkretnie zbyt niską cenę pewnych czynników produkcji na rynku. Wykorzystując tą sytuację i osiągając zysk, zwraca uwagę innych na...

Dalej

Murray N. Rothbard “Ekonomia wolnego rynku. Tom 1”

W badaniach nad człowiekiem pojęcie działania stanowi PODSTAWOWY I WYRÓŻNIAJĄCY ELEMENT. Ludzkie działanie można zdefiniować po prostu jako zachowanie celowe. Różni się ono zasadniczo od wszelkich ruchów i zachowań, które z ludzkiego punktu widzenia nie są celowe. Mogą to być ruchy materii nieożywionej lub ludzkie zachowania odruchowe, będące jedynie mimowolnymi...

Dalej