Wolnościowe dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów jest przez polską historiografię oceniany w większości przypadków negatywnie. Z perspektywy libertariańskiej zresztą również nie można zaakceptować systemu, w którym prawa obywatelskie posiada raptem jedna dziesiąta populacji kraju, zaś reszta jego mieszkańców jest w różnoraki sposób dyskryminowana prawnie – od zakazów nabywania ziemi po obowiązek świadczenia...

Dalej

Zapraszamy na Miltonalia 2020!

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie od Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości do współpracy w roli partnera programowego tegorocznego Zjazdu Wolnościowego imienia Miltona Friedmana (popularnie nazywanego Miltonaliami) – największego polskiego spotkania wolnościowców, które odbędzie się w dniach 2–4 października w Gogolinie koło Opola. Czym są Miltonalia? To coroczne spotkanie polskich jednostek i...

Dalej