Przemysław Hankus – „Prawa narodów”, samostanowienie i secesjonizm w ujęciu Ayn Rand

Tekst pierwotnie opublikowany na portalu obiektywizm.pl Omawiając dorobek Ayn Rand, zarówno ten o charakterze stricte filozoficznym, jak również jej dokonania na polu beletrystycznym, najczęściej uwaga komentatorów i badaczy skupia się na kluczowych elementach stworzonej przez nią filozofii obiektywizmu (ontologia i epistemologia). Pomija się przy tym szereg być może pobocznych, niemniej...

Dalej

Kolejny, darmowy fragment biografii

Zapraszamy Was do lektury kolejnego fragmentu wydawanej przez nas biografii Murraya Rothbarda Przeciw Państwu. Pod zamieszczonym poniżej linkiem znajduje się kompletny rozdział Łapiąc oddech, który podsumowuje starcie “Mr. Libertarian” z obiektywistami. Przeciw Państwu – Łapiąc oddech Jednocześnie przypominamy, że cały czas do pobrania jest wcześniej opublikowany przez nas fragment biografii. Link znajduje się...

Dalej

Bettina B. Greaves “Na ile Rand była uczniem Misesa?”

Rok 2005 to setna rocznica urodzin Ayn Rand. Jej książki sprzedały się w milionach egzemplarzy i okazały się niezwykle skutecznym środkiem przemiany całego pokolenia czytelników w gorliwych antykomunistów i przekonanych kapitalistów. Istnieje też, jak pokazało nowe sympozjum z The Journal of Ayn Rand Studies (wiosna 2005) pod tytułem „Ayn Rand...

Dalej

Radosław Wojtyszyn “Państwo w koncepcjach Ayn Rand, Roberta Nozicka i Murraya Newtona Rothbarda”

W pracy niniejszej postawiłem sobie za zadanie syntetyczną i kompleksową zarazem prezentację wolnościowych poglądów na państwo. Jednymi z najbardziej znamienitych przedstawicieli szeroko pojętej myśli liberalnej są niewątpliwie Ayn Rand, Robert Nozick i Murray Newton Rothbard. To właśnie ich koncepcje uczyniłem przedmiotem swych rozważań. Stało się tak dlatego, iż osobistości te swoimi...

Dalej

Roy A. Childs Jr. “Obiektywizm a państwo: list otwarty do Ayn Rand”

Droga Panno Rand, celem niniejszego listu jest nawrócenie Pani na wolnorynkowy anarchizm. Na ile się orientuję, nikt nigdy nie wskazał Pani szczegółowo błędów w Pani filozofii politycznej. Jest to tu moim zamiarem. Próbowałem tego raz wcześniej, w swoim eseju „The Contradiction in Objectivism” („Sprzeczność obiektywizmu”), opublikowanym w marcu 1968 r....

Dalej

Radosław Wojtyszyn “Koncepcja państwa minimum Ayn Rand”

W sferze polityczno-prawnej obserwuje się obecnie odwrót od zasad socjalistycznych, mimo iż XX wiek nazwać można stuleciem socjalizmu. Nadmierna rozbudowa aparatu państwowego, jego ingerencja w najdrobniejszy aspekt ludzkiej egzystencji, przyczyniły się nie tylko do zapaści w dziedzinie sprawowania władzy, ale doprowadziły również do kryzysów gospodarczych. Etatyzm w formie centralnego planowania...

Dalej

Ayn Rand “Atlas zbuntowany”

Co wprawia świat w ruch? Kim jest John Galt? Niszczycielem czy wyzwolicielem? Dlaczego musi toczyć wojnę nie ze swoimi wrogami, lecz z tymi, którzy najbardziej go potrzebują? Dlaczego najtrudniejszą bitwę toczy przeciwko ukochanej kobiecie? Jakaż to przyczyna sprawia, iż genialny przedsiębiorca zmienia się w bezwartościowego playboya, wielki przemysłowiec pracuje na...

Dalej