Jacek Sierpiński – Już nie tylko wojenna cenzura Internetu

Okazuje się, że blokowanie dostępu do zasobów internetowych, dokonywane na poziomie DNS przez polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), dotyczy już nie tylko stron z propagandą rosyjską. „Zaufana Trzecia Strona” poinformowała, że blokowana w ten sposób jest też strona publikująca e-maile, które wyciekły ze skrzynki pocztowej ministra...

Dalej

Jacek Sierpiński – Wojenna cenzura Internetu

Jak informuje „Zaufana Trzecia Strona”, szereg stron internetowych, rozpowszechniających propagandę rosyjską, jest blokowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na poziomie DNS – czyli na zapytanie o adres IP domeny, z której korzysta taka strona, użytkownik korzystający z usługi dostępu do Internetu otrzymuje z serwera DNS swojego dostawcy celowo błędną odpowiedź i w...

Dalej

Jacek Sierpiński – Ukraina, Syria i propaganda

W ostatnich dniach po Internecie krąży mem ze zdjęciem zniszczonego arabskiego miasta z czołgami na ulicy – krótki research, który zrobiłem, wskazuje na to, że jest to prawdopodobnie Aleppo na północy Syrii, a zdjęcie zostało zrobione najpóźniej w styczniu 2017 roku – o treści: „Od pięciu dni Izrael bombarduje Syrię. Tak wygląda...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – „Fact-checking” jako masowe narzędzie erystyczne

Warto zdać sobie sprawę, że rozplenione ostatnimi czasy strony i przywieszki „fact-checkingowe” są w przeważającej mierze narzędziami erystycznymi i psychomanipulacyjnymi. Czasami korygują one rzeczywiście błędne informacje, ale głównie w sprawach błahych, to znaczy takich, których rozstrzygnięcie nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy ani samodzielnej analizy wiarygodności przytaczanych źródeł. Przykładowo, łatwo samodzielnie...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Syndrom sztokholmski, totalitaryzm hipochondryczny i konieczność kontrpropagandy

Próba przeforsowania permanentnych „paszportów zdrowotnych” oraz kolejnych elementów totalitaryzmu hipochondrycznego będzie najprawdopodobniej polegać na bezceremonialnym, konsekwentnym kultywowaniu syndromu sztokholmskiego wśród tych, którzy są i będą gotowi na podporządkowanie się odnośnym obostrzeniom w imię „wygody życia”, „świętego spokoju”, „wymogów biznesowych” czy innych względów nie rzutujących rzekomo wcale na ich przekonania moralne...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Władza twarda i miękka w służbie „wielkiej fikcji”

Żyjemy w świecie, który ma znacznie więcej wspólnego nie z twardym, a z „miękkim” totalitaryzmem – to znaczy nie w świecie, w którym dobrze i trwale zdefiniowani jedni żyją kosztem równie dobrze i trwale zdefiniowanych drugich, ale w świecie „wielkiej fikcji, w ramach której każdy próbuje żyć kosztem wszystkich pozostałych”....

Dalej

Kolejna podwyżka abonamentu RTV

Niewiele ponad miesiąc od wygłoszenia przez Premiera RP w ramach kampanii wyborczej śmiałej deklaracji, zgodnie z którą urzędujący Prezydent RP jest gwarantem niepodwyższania podatków, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (której dwóch członków powołał ów Prezydent, a pozostałych trzech – Parlament, w którym większość ma ugrupowanie Premiera) podjęła decyzję o podniesieniu...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Deewolucja etatystycznej indoktrynacji i jej skutki

Używając klasycznego języka teologicznego, można powiedzieć, że władza to najgorsza forma pychy, a pycha to najgorsza forma grzechu – kwintesencja buntu wobec obiektywnej struktury rzeczywistości, w tym jej obiektywnej struktury moralnej. Tym samym zupełnie naturalnym i niezaskakującym jest nowotestamentowe stwierdzenie Szatana, iż wszystkie królestwa tego świata należą do niego. Państwo...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – „Publiczne szkolnictwo” to instytucjonalny fundament umysłowego zniewolenia

„Publiczne szkolnictwo” to instytucjonalny fundament umysłowego zniewolenia. Należy zawsze pamiętać, że stworzyć wolne społeczeństwo to nie unieszkodliwić fizycznie rządzących, ale wyzwolić mentalnie rządzonych, a to właśnie siłą narzucona „powszechna oświata” jest najskuteczniejszym narzędziem hodowania tych drugich – narzędziem, dzięki któremu Bastiatowską „wielka fikcja, w ramach której każdy próbuje żyć kosztem...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Wolność słowa, jakość słowa i ideologiczny szum

W dobie Internetu wolność słowa jest nieusuwalnym faktem. Nie oznacza to, że ktoś, kto jest wyjątkowo nieostrożny w formułowaniu wyjątkowo prowokacyjnych opinii, nie może czasem stać się kozłem ofiarnym, na którym skupi się szczególna uwaga któregoś z monopolistycznych aparatów opresji, ale oznacza to, że każdy pogląd, który ktoś chce wyrazić,...

Dalej