Uwagi do projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie

W związku z konsultacjami publicznymi projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie, ogłoszonymi pismem Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października tego roku, zgłaszamy następujące uwagi: 1) Projekt nakłada na dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do Internetu obowiązek zapewnienia abonentom możliwości bezpłatnego skorzystania...

Dalej