Ekspansja prywatnych kolei?

Dnia 13 sierpnia 2020 roku Urząd Transportu Kolejowego (UTK) opublikował informację o złożeniu przez czeskiego prywatnego przewoźnika RegioJet wniosku o przyznanie otwartego dostępu na trasie Kraków Główny – Warszawa Wschodnia. Jest to kolejny etap ekspansji prywatnego podmiotu na polski rynek kolejowy. Przewoźnik w kwietniu bieżącego roku wyraził również chęć realizacji...

Dalej

Rynek pod szczególnym nadzorem

Od 2017 roku obowiązuje w Polsce znowelizowana Ustawa o transporcie kolejowym, warunkująca zasady przyznawania przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK) poszczególnym przewoźnikom tzw. otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej – czyli de facto zezwolenia na uruchamianie połączeń na określonych trasach. W założeniach ma to służyć zwiększeniu konkurencyjności świadczonych usług i budowie jednolitego...

Dalej

Łukasz Frontczak – Kto się boi prywatnej kolei?

Dziesięć lat temu napisałem tekst Kto się boi Deutsche Bahn?. Kto zechce, odnajdzie ten skromny felieton w czeluściach Internetu. Co istotne, przez cały ten czas zasadniczo nie zmieniłem zdania. PKP trzeba natychmiast sprywatyzować! Zmieniły się jednak uwarunkowania politycznie. Niemożliwe stało się faktem i do władzy powróciło Prawo i Sprawiedliwość, czyli...

Dalej

Interpelacja w sprawie nieścisłości związanych z projektem zakupu składów zespolonych przez PKP Intercity

Marcin Grupiński napisał interpelację nr 6662 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nieścisłości związanych z projektem zakupu składów zespolonych przez PKP Intercity, zgłoszoną przez posła Jacka Wilka. Interpelacja dotyczy niespójnych wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości o projekcie, uciekania od odpowiedzialności za powstanie projektu oraz niekonsekwencji w podejmowanych działaniach. Jej treść...

Dalej

Marcin Grupiński – Nadjeżdża zagraniczna konkurencja dla PKP Intercity

Prywatny przewoźnik LEO Express nie odpuszcza walki o polski rynek kolejowych przewozów pasażerskich. Połączenie Warszawa – Praga, realizowane dotychczas na terenie Polski za pomocą luksusowych autobusów, ma zostać zastąpione komfortowym pociągiem. Urząd Transportu Kolejowego otrzymał wniosek o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa, umożliwiającego realizację przewozów kolejowych na terenie kraju. Wykorzystywany przez przewoźnika...

Dalej

Interpelacja w sprawie braków taborowych PKP Intercity w sezonie letnim oraz w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży

Marcin Grupiński napisał interpelację nr 4581 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie braków taborowych PKP Intercity w sezonie letnim oraz w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży, zgłoszoną przez posła Tomasza Jaskółę. Jej treść można znaleźć na stronach Sejmu: Interpelacja nr 4581

Dalej