Tomasz Teluk “Koncepcje państwa we współczesnym libertarianizmie”

Niniejsza książka poświęcona jest koncepcji państwa we współczesnym libertarianizmie, a jej celem wykazanie, że libertarianizm posiada własną, oryginalną koncepcję państwa. Ze względu na stosunek do instytucji państwa można wyróżnić dwa podstawowe nurty libertarianizmu: minarchizm oraz anarchokapitalizm. Moim zadaniem jest systematyzacja i opis każdego z nich na podstawie tekstów źródłowych, opracowań...

Dalej

“Libertarianizm: teoria, praktyka, interpretacje”

Praca wykazuje wysokie walory popularyzatorskie i będzie dobrze służyła studentom, doktorantom i wszystkim zainteresowanym problematyką libertarianizmu. Zawiera cenne pomysły interpretacyjne oraz wskazówki, które być może zainspirują polskich zwolenników libertarianizmu. Książka jest spójna i pozwala sprawnie uporządkować tematykę. Mocnej strony pracy upatruję także w bardzo interesujących tekstach, które na tle istniejącej...

Dalej

“Oblicza anarchizmu i libertarianizmu w filozofii i polityce”

A priori sprawiedliwości Każda teoria prawa konstruowana jest na podstawie pewnej odpowiadającej jej koncepcji sprawiedliwości. Historia ludzkości pokazuje, że owo odniesienie rozumiano nieraz w sposób bardzo swobodny, mimo iż wydaje się to całkowicie niewyobrażalne z naukowego punktu widzenia. Tytuł tej pracy odwołuje się do teoretycznie uzasadnionego przekonania, iż sprawiedliwość nie...

Dalej

Dariusz Juruś “W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu”

Absolutystyczne stanowisko Rothbarda w kwestii własności oraz jego poglądy na rolę państwa zmuszają do rewizji poglądów na temat genezy libertarianizmu, tj. do podania w wątpliwość powszechnie głoszonej tezy – przyjmowanej także przez samego Rothbarda – że korzeni libertarianizmu należy poszukiwać w klasycznym liberalizmie i poglądach Johna Locke’a. Sam Rothbard zalicza...

Dalej