Jakub Bożydar Wiśniewski – „Panikarstwo”, „paskarstwo” i proces rynkowy

Zachowaniem niestosownym nie jest ani „paniczne wykupywanie towaru”, ani „paskarskie śrubowanie cen”. Masowe wypłacanie gotówki z bankomatów czy robienie indywidualnych zapasów paliwowych to naturalna, ekonomicznie i psychologicznie uzasadniona reakcja na wzmożone poczucie niepewności przyszłości, w tym dopuszczanie scenariuszy najczarniejszych – dyskutować można w tym kontekście jedynie na temat tego, jaki...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Spekulant: filar rynkowej stabilności i skuteczności

Spekulant, postać najwyraźniej po dziś dzień tajemnicza i słabo rozumiana, pełni w gospodarce wolnorynkowej cały szereg pożytecznych, a wręcz kluczowych funkcji. 1. Po pierwsze, spekulanci, wykazując permanentną gotowość do znalezienia się po drugiej stronie dowolnej transakcji finansowej, pełnią na rynku zasadniczą funkcję płynnościową. Innymi słowy, są oni zawsze gotowi na...

Dalej