Jak uczyć i czego uczyć? Wywiad z Karolem Sobieckim

Obchodzony dziś Dzień Edukacji Narodowej, zwany Dniem Nauczyciela, to dobra okazja do poruszenia tematu poziomu polskiej edukacji i systemu oświaty. Od wielu lat tajemnicą poliszynela był fakt pogarszających się rezultatów publicznego kształcenia, ale dopiero pandemia COVID-19 i związane z nią wymuszone przejścia szkół na nauczanie zdalne sprawiły, że stał się...

Dalej

Karol Sobiecki – Sofizmaty edukacyjne

Dosyć trudno jest w dzisiejszych czasach być głosicielem zniesienia obowiązku szkolnego, całkowitej deregulacji prawa oświatowego i prywatyzacji szkolnictwa. Obowiązek szkolny, publiczne szkolnictwo, ścisły nadzór państwa nad procesem kształcenia nieletnich (w tym w szczególności ustalanie obowiązkowych podstaw programowych i metod kształcenia dopuszczalnych w szkołach) są uznawane za oczywiste i nieodłączne elementy...

Dalej