Jakub Bożydar Wiśniewski – Co dziś oznacza konsekwentny antykomunizm?

Komunizm to w ścisłym sensie polityczno-gospodarczym system dążący do całkowitej eliminacji prywatnej własności środków produkcji przez wszechwładny centralistyczny reżim. Niemniej w sensie ontologiczno-egzystencjalnym – a więc w sensie pojęciowo najbardziej pojemnym – komunizm można postrzegać znacznie szerzej, to znaczy jako politycznie zorganizowany atak na uporządkowaną, zróżnicowaną i hierarchiczną naturę rzeczywistości....

Dalej