Jacek Sierpiński – Państwowy deweloper na kościelnych gruntach, czyli fantastyka mieszkaniowa

Paulina Januszewska, dziennikarka „Krytyki Politycznej”, jakiś czas temu wyobraziła sobie, że gdyby w Polsce zniknął katolicyzm, to „państwowy deweloper” budowałby mieszkania na gruntach należących obecnie do Kościoła, czyli na około 160 tysiącach hektarów. I to rozwiązałoby problem mieszkalnictwa. Chciałbym w tym miejscu zauważyć, że Skarb Państwa dysponował na koniec 2021 roku...

Dalej

Jacek Sierpiński – Wyrównywaczom nie chodzi o wyzysk

Zgodnie z marksizmem, w społeczeństwie kapitalistycznym występuje konflikt klasowy. Występuje on między tymi, którzy mają kapitał, a tymi, którzy go nie mają i są z tego powodu skazani na sprzedawanie swojej siły roboczej. Ci pierwsi, będąc w dużo lepszej pozycji ekonomicznej, przywłaszczają sobie owoce pracy tych drugich. Jest to wyzysk,...

Dalej