Stanowisko w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na Starym Mieście we Wrocławiu

W nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dano samorządom możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na określonym terenie. Prezydent Wrocławia 12 czerwca przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej zakazujący sprzedaży alkoholu na terenie osiedla Stare Miasto. Wrocławski oddział Stowarzyszenia Libertariańskiego oraz kilka zaprzyjaźnionych...

Dalej

Stanowisko w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w określonych miejscach publicznych na terenie Wrocławia

W nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzono zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, dając samorządom możliwość wyłączenia pewnych miejsc z tego zakazu. W związku z wnioskiem złożonym na początku roku przez Stowarzyszenie „Nowy Wrocław” i Forum „Młodych Nowoczesnych” Region Dolny Śląsk dotyczącego wyłączenia spod zakazu terenu...

Dalej

Relacja z konsultacji społecznych ws. ustawy o jawności życia publicznego

Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego była długa i burzliwa. Choć rozmawiano przez około 7 godzin nie udało się w pewnych obszarach dojść do porozumienia. Mimo to wydaje się, że uwzględniwszy zgłoszone i zaakceptowane poprawki ustawa będzie raczej krokiem w dobrą stronę, porządkując funkcjonowanie...

Dalej