Ekspansja prywatnych kolei?

Dnia 13 sierpnia 2020 roku Urząd Transportu Kolejowego (UTK) opublikował informację o złożeniu przez czeskiego prywatnego przewoźnika RegioJet wniosku o przyznanie otwartego dostępu na trasie Kraków Główny – Warszawa Wschodnia. Jest to kolejny etap ekspansji prywatnego podmiotu na polski rynek kolejowy. Przewoźnik w kwietniu bieżącego roku wyraził również chęć realizacji...

Dalej