Relacja z konsultacji społecznych ws. ustawy o jawności życia publicznego

Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego była długa i burzliwa. Choć rozmawiano przez około 7 godzin nie udało się w pewnych obszarach dojść do porozumienia. Mimo to wydaje się, że uwzględniwszy zgłoszone i zaakceptowane poprawki ustawa będzie raczej krokiem w dobrą stronę, porządkując funkcjonowanie...

Dalej

Uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego

W związku z ogłoszonymi konsultacjami publicznymi projektu ustawy o jawności życia publicznego przekazujemy następujące uwagi: 1) W projekcie ustawy brak uszczegółowienia, że informację publiczną stanowią również dokumenty robocze, w tym propozycje dokumentów urzędowych wytwarzane przez pracowników podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej oraz korespondencja prowadzona przez tych pracowników. Obecnie, w...

Dalej