Jakub Bożydar Wiśniewski – „Bycie sobą”: czyli bycie tym, kim chcą, żebyś był

Wszechobecne propagandowo-infantylizujące zwroty takie jak „bądź sobą”, „bądź, kim chcesz”, „możesz wszystko”, „spełniaj marzenia”, „kochaj siebie”, „nie pozwalaj się osądzać” itp. można odbierać dwojako. Z jednej strony można się nauczyć je całkowicie ignorować jako lukrowane pustosłowie i pop-psychologiczną mowę-trawę – i to jest dla zdecydowanej większości osób wybór optymalny. Z...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Infantylizm jako ostateczny kulturowy ślepy zaułek

Dlaczego infantylizm – definiująca cecha dzisiejszej kultury – jest tak wyjątkowo groźny? Dlatego, że uniemożliwia on podejmowanie jakichkolwiek poważnych wyzwań, co z kolei wynika z tego, że wzdraga się on przed poważnym, przejrzystym i jednoznacznym definiowaniem rzeczywistych problemów. Jako że wszystkie problematyczne kwestie usiłuje on przedstawić w postaci gry, zabawy,...

Dalej