Wolnościowe dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów jest przez polską historiografię oceniany w większości przypadków negatywnie. Z perspektywy libertariańskiej zresztą również nie można zaakceptować systemu, w którym prawa obywatelskie posiada raptem jedna dziesiąta populacji kraju, zaś reszta jego mieszkańców jest w różnoraki sposób dyskryminowana prawnie – od zakazów nabywania ziemi po obowiązek świadczenia...

Dalej