Jacek Sierpiński “Kilka uwag w kwestii dyskryminacji”

Od dłuższego czasu na łamach „Gazety Wyborczej” toczy się dyskusja o dyskryminacji kobiet, feminizmie i o tym, czy w Polsce potrzebna jest ustawa o równym statusie kobiet i mężczyzn. Jakoś tak się złożyło, że dotychczas na ten temat wypowiadały się same kobiety, co powinno poważnie zaniepokoić zwolenniczki i zwolenników równego...

Dalej

Jacek Sierpiński “Państwo nie musi udzielać ślubów”

Czytając pismo „Najwyższy Czas!” można chyba bez specjalnego ryzyka stwierdzić, że jedną z najbardziej potępianych i wyśmiewanych przez polskich liberalnych konserwatystów czy też konserwatywnych liberałów idei są małżeństwa homoseksualistów. Idea ta w mniejszym lub większym stopniu jest już wprowadzana w życie w niektórych państwach Unii Europejskiej (np. Francja, gdzie ustanowiono...

Dalej

Benjamin R. Tucker “Socjalizm Państwowy i Anarchizm”

Żadna perswazja, możliwe, nie osiągnęła takiej mocy, czy mierzonej liczbą rekrutów, czy też zakresem wpływu, jaką zdobył Nowoczesny Socjalizm, a i też żadna nie pozostawała tak mało rozumiana, tak niezrozumiana, przez nie tylko wrogich i obojętnych, ale też przyjaznych, przez wręcz wielkie rzesze jej wyznawców. Tej oto jakże niefortunnej i...

Dalej

Sheldon Richman “Licencja na zabijanie, czyli rząd jako zinstytucjonalizowana agresja”

Niektórzy eksperci naprawdę nie rozumieją, dlaczego libertarianie nie przepadają za rządem i chcieliby jego minimalnego, jeśli nie żadnego wpływu na obywateli. Ponieważ nie rozumieją idei libertarianizmu, przypisują złe motywy tym, którzy dyskredytują rząd: bo nie lubią biednych, robotników, chorych czy oświaty. Więcej…

Dalej

Llewellyn H. Rockwell Jr. “Speaking of Liberty”

Siedem grzechów głównych państwa Prawie nikt nie pamięta już o tabeli cnót i przywar ― zawierającej siedem grzechów głównych ― jednak po ich przeglądnięciu można dojść do wniosku, że całkiem dobrze podsumowują podstawy etyki burżuazyjnej oraz stanowią solidną krytykę współczesnego państwa. Więcej…   Llewellyn H. Rockwell Jr., Speaking of Liberty,...

Dalej

Ben O’Neill “Robić swoje”

Wizja społeczeństwa, w którym wolnym ludziom wolno „robić swoje” jest zachęcająca. Zawarta w sloganie „Żyj i pozwól żyć innym”, przyjętym przez wiele grup libertariańskich, jest też obecna w centrum myśli Marksa dotyczącej wyzwolenia siły roboczej od kapitalistycznej alienacji (czyli naturalnego rezultatu podziału pracy). Więcej…

Dalej

Predrag Rajsic “Bezpaństwowa równowaga”

Bezpaństwowe społeczeństwo rynkowe — spokojny układ społeczny oparty na dobrowolnych relacjach pomiędzy jednostkami, w którym nie występuje państwo — nie jest popularną koncepcją. Wielu ludzi uważa, że takiemu społeczeństwu brak jest zdolności do określania i egzekwowania praw własności, a to mogłoby skutkować chaosem, tyranią bogatych lub powrotem w stronę państwa....

Dalej

Benjamin Powell “Jesteś anarchistą. Pytanie brzmi: jak często?”

Klasyczni liberałowie długo debatowali nad tym, czy powinni opowiedzieć się za minimalnym państwem, czy za zupełnym jego brakiem. Niestety podchodzi się do tej debaty na zasadzie „wszystko albo nic”. Albo twierdzisz, że „minimum państwa jest konieczne zawsze i wszędzie”, albo że „państwo zawsze i wszędzie powoduje więcej szkody niż pożytku”....

Dalej

Murray N. Rothbard “Czy naprawdę nienawidzisz państwa?”

Rozmyślałem ostatnio nad tym, jakie są kluczowe kwestie dzielące libertarian. Te, na które kierowano w ostatnich latach dużo uwagi to: anarchokapitalizm vs. rząd minimalny, abolicjonizm vs. gradualizm, prawa naturalne vs. utylitaryzm i wojna vs. pokój. Doszedłem jednak do wniosku, że chociaż te kwestie są ważne, to nie dotykają sedna sprawy,...

Dalej

Murray N. Rothbard “Kto jest właścicielem wody?”

Kluczową kwestią jest więc posiadanie. W jaki sposób posiadanie powinno być ustanawiane? Twierdzimy oczywiście, ze dorosła jednostka powinna być właścicielem samego siebie, co oznacza, że posiada swoją własną osobę. Ma również prawo do całej własności, którą tworzy oraz ma prawo dać tę własność innym, jeśli tak postanowi albo wymienić ją...

Dalej