Christian Michel “Czy narkotyki powinny być zakazane?”

Zaczynając tę konferencję, chciałbym przytoczyć pewną prawdziwą historię. Od stycznia 1919 katoliccy księża w Ameryce chcąc kupić wino komunijne musieli okazywać zezwolenie od administracji federalnej. Zaczęła się prohibicja. Przez dwanaście długich lat produkcja, handel i konsumpcja napojów alkoholowych była w Stanach Zjednoczonych całkowicie zakazana. Bardzo szybko wypączkowały liczne pozornie chrześcijańskie...

Dalej

Krzysztof Sobolewski “O płonności Najdłuższej Wojny XX wieku, czyli o bezsensie wojny z narkotykami”

W wieku XX, zwanym „stuleciem wojen” najdłuższa zdawała się być Zimna Wojna, trwająca od roku 1945 do 1989, czyli 45 lat. Istnieje jednak, nadal kontynuowana, znacznie dłuższa wojna – na której wróg jest jeszcze mniej oczywisty. Mówię o Wojnie z Narkotykami – toczonej przez wiele rządów, parlamentów itd. świata mniej...

Dalej

Krzysztof Sobolewski “O prohibicji narkotykowej”

Wiele osób uważa, że zniesienie zakazu posiadania i handlu narkotykami byłoby szaleństwem. „przecież wtedy sięgnąłby po nie każdy” , „przecież wtedy DZIECI miałyby do nich nieograniczony dostęp”, „wykoleilibyśmy się jako społeczeństwo”, „to byłby koniec; wszyscy Polacy by się zaćpali”, itd. itp. W moim tekście będę udowadniał, że takie twierdzenia są...

Dalej

David Ramsay Steele “Wolność słowa”

Wielu ludzi jest za wolnością słowa dla siebie samych i dla tych, którzy się z nimi zgadzają. Wolnościowcy orędują za wolnością słowa dla każdego. „Wolność słowa” jest całkowicie pozbawiona sensu, o ile nie oznacza wolności wulgarnych, zepsutych, antyspołecznych monstrów do rzygania swoim brudem na każdego, kto ma ochotę ich słuchać....

Dalej

Jacek Sierpiński “Organy płciowe w czasie stosunku”

16 grudnia mijającego roku Sejm uchwalił ustawę nowelizującą kodeks karny, rozszerzając między innymi zakres „treści pornograficznych”, których produkcja, sprowadzanie i rozpowszechnianie jest karalne. Do pornografii „związanej z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem” oraz „z udziałem małoletniego poniżej lat 15” (tę ostatnią granicę podwyższono do lat 18) doszła pornografia „ukazująca...

Dalej

Włodzimierz Gogłoza “Get Up! Sign Up?!”

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – dokument, które w zamyśle swoich twórców miał być gwarantem nienaruszalności pewnych podstawowych praw i wolności przysługujących każdemu człowiekowi. W pięćdziesiątą rocznicę tego wydarzenia Amnesty International rozpoczęła kampanię zbierania podpisów pod zobowiązaniem uczynienia wszystkiego co leży...

Dalej

John Hospers “Czy nie mam prawa do pracy?”

Jesteśmy dzisiaj świadkami ogromnego rozmnożenia się praw, albo przynajmniej domagania się praw. „Mam prawo do pracy”. „Mam prawo do płatnych wakacji na koszt mojego pracodawcy”. „Mam prawo do godziwego życia”. „Mam prawo do darmowego korzystania z miejskich kortów tenisowych i basenów”. I tak dalej bez końca. Jak już ludzie przyzwyczają...

Dalej

Barry Macleod-Cullinane “Kobiety powinny stracić prawa wyborcze – tak, jak i mężczyźni”

Dwusetna rocznica Vindication of the Rights of Woman Mary Wollstonecraft wydaje się dobrą okazją do przypomnienia czytelniczkom i czytelnikom prostej, acz często zapominanej prawdy. To, że kobiety powinny mieć takie samo prawo do stanowienia praw jak mężczyźni jest poza dyskusją. Tu kobiety i mężczyźni naprawdę są równi: „Nikt nie ma...

Dalej

Llewellyn H. Rockwell Jr. “Ustawy gwarantujące prawa obywatelskie zwiększają zakres wolności”

Ustawy dotyczące praw obywatelskich są wyrazem stosunkowo nowych tendencji politycznych. Uważa się je za niezbędne dla zapewnienia praw mniejszościom np. Murzynom. W rzeczywistości należą do najbardziej drakońskich form interwencji w wolny rynek. Atakują istotę własności prywatnej, którą jest zdolność do sprawowania nad nią kontroli. Spowodowały ograniczenie wolności ekonomicznej, obniżenie poziomu...

Dalej