Stefan Blankertz “Sądy, sędziowie i prawo w wolnym mieście”

W Piśmie Świętym napisano: „Nie będziesz czynił wizerunku”. To znaczy „żadnego obrazu Boga”. Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia znaczenie tego zwrotu: powinieneś jedynie czuć, że Bóg jest, ale nie możesz w najmniejszym nawet stopniu wiedzieć, jaki on jest. Gdy poproszono mnie, bym powiedział coś o systemie sądów i wymiarze sprawiedliwości...

Dalej

Chuck Hammill “Od kusz do kryptografii, czyli psucie państwu szyków przy pomocy techniki”

O tej maksymie – przysłowiu – powszechnie przypisywanej Eskimosom zapewne słyszeliśmy wszyscy; lecz o ile prawdopodobnie nie będziemy sprzeczać się z mówiącym to, o tyle możemy odbierać ją jako zwyczajny frazes, który niczego już nas nie nauczy i być może jesteśmy już zmęczeni jej wysłuchiwaniem. Dlatego powtórzę to teraz: „Jeśli...

Dalej

Christian Michel “Libertarianizm a Rewolucja Informacyjna”

Odkąd w latach pięćdziesiątych biolodzy zauważyli, że wszelkie formy żywe mogą być rozumiane jako przetwarzanie informacji, zrodził się nowy paradygmat i rozpoczęła się nowa era, którą nazywamy Wiekiem Informacji, a której większość ludzi nie lubi. Przyczyną tego odrzucenia jest fakt, że postmodernistyczne społeczności Wieku Informacji są chaotyczne, złożone, wielokulturowe… i...

Dalej

David D. Friedman “Wolnościowy anarchista”

W Henleinowskim sensie jestem anarchistą. Uważam, że pewne czyny są tak samo przymusem, gdy dokonują ich jednostki mające szczęście być agentami rządu, jak wówczas, gdy dokonują ich osoby prywatne i że jest to prawdą nawet jeśli rząd używa przymusu wykonując jedynie swe minimalne funkcje ochrony swoich obywateli przed przymusem prywatnym....

Dalej

Larry Gambone “Czym jest anarchizm?”

Co do tego, czym naprawdę jest anarchizm, istnieje nieprawdopodobne pomieszanie. Część tego pomieszania zawdzięczamy pokazywanym w mediach obrazom chaosu, terroryzmu i szalonych podkładaczy bomb. Pseudoanarchizm rozpowszechnił się również poprzez resztki Nowej Lewicy – jest to rzecz, z którą wszędzie miałem do czynienia. Później mieliśmy widoczną zdradę anarchizmu przez Chomsky’ego i...

Dalej

Jim Shamlin “Oś Y”

Spór o to, czy anarchizm zalicza się do „prawicy”, czy do „lewicy” prowadzony jest przy fałszywym założeniu: że wszelką filozofię polityczną da się umiejscowić pomiędzy dwoma końcami jednowymiarowego spektrum i że nie jest możliwe nic innego. We wspólnym interesie obu tych końców leży podsycanie poglądu, że istnieją tylko dwie zasadnicze...

Dalej

Jacek Sierpiński “Dobrowolna Rzeczpospolita”

W 43. numerze „Najwyższego Czasu” w artykule „Prawo według Nozicka” p. Paweł Morga przedstawił teorię autorstwa wymienionego w tytule filozofa, zgodnie z którą jakoby „państwo może powstać i istnieć bez pogwałcenia niczyich naturalnych uprawnień, (…) w wyniku działania „niewidzialnej ręki”, która jest mocą państwotwórczą i dzięki której możliwe jest przezwyciężenie...

Dalej

Sean Gabb “Kolejne 1255 słów przeciw prohibicji”

Zauważyłem, iż przez szereg lat nie napisałem nic o narkotykach. Nie pojawiają się obecnie żadne wiadomości, które zachęcałyby mnie do pisania o nich. Chcę po prostu zobaczyć, jak dobrze potrafię wyrazić w niewielu słowach to, co stało się gigantycznym sporem. Oto więc moje przemyślenia – dlaczego sprzedaż i zażywanie narkotyków...

Dalej

John Marks “Ustawodawstwo antynarkotykowe – przypadek zbiorowej psychozy”

Jestem psychiatrą w Widnes (północna Anglia) i przepisuję twarde narkotyki, takie, jak heroina czy kokaina. Jak na ironię, nie mogę przepisać haszyszu, opium ani koki. To tak, jakby mi było wolno przepisać koniak, ale nie wino. Tym niemniej polityka ta wyeliminowała przypadki śmierci od narkotyków, nie ma żadnych zakażeń wirusem...

Dalej