Wally Conger “Agorystyczna Teoria Klas”

Te słowa słusznie przywołują duchy skąpanych we krwi tyranów i ich sługusów – od pól śmierci w Kambodży po masakrę w lesie katyńskim, od naiwnych etatystów nawołujących do „walki z biedą” władzą państwową po ideologicznych bękartów Trockiego zwących się „neokonserwatystami.” Listek figowy bandytyzmu i bliźniaczych żądz władzy i krwi. Mantra...

Dalej

Kevin A. Carson “Niewidzialna Ręka czy Żelazna Pięść?”

Pańszczyzna powszechnie jest postrzegana jako ustanowiona grabieżą i uzurpacją; nowa klasa rządząca ustanowiła samą siebie przy pomocy siły i przymusiła chłopów do pracy na korzyść swych panów. Żaden jednak system wyzysku, wliczając w to kapitalizm, nie powstał z mocy wolnego rynku. Kapitalizm założono na grabieżczym czynie na skalę porównywalną do...

Dalej

Chris R. Tame “Podatki to kradzież”

Jeśli zaczepiłby cię na ulicy bandyta, żądając twojego portfela albo portmonetki, nie wahałbyś się, jak to nazwać – kradzieżą! Jeśli grupa bandytów żądałaby co miesiąc dwóch trzecich twojego dochodu, grożąc strasznymi konsekwencjami w przypadku niepodporządkowania się ich propozycji „ochrony”, nie wahałbyś się, jak to nazwać – kradzieżą! Już jesteś codziennie...

Dalej

Sunni Maravillosa “Niemoralność opodatkowania”

Jedną z najlepszych stron publikowania moich idei w „Laissez Faire City Times” są listy, jakie otrzymuję od osób, które poświęcają czas czytaniu moich esejów. Chociaż cieszę się z komplementów, najbardziej cenię sobie te listy, które ponownie dają mi do myślenia o poruszonych wcześniej problemach i prowokują mnie do zbadania mych...

Dalej

Tibor R. Machan “Znieść opodatkowanie”

Jedyny dobry podatek to żaden podatek. Dlaczego? Jak bez podatków finansowalibyśmy rząd? To dobre pytania. Ale najpierw spróbujmy zrozumieć, czym są podatki. Przez większość historii rządy – zwykle monarchie, na czele których stali królowie, cesarze, faraonowie oraz innych duzi i mali tyrani – były właścicielami faktycznie wszystkiego w zasięgu ich...

Dalej

George L. O’Brien i Geoffrey Erikson “Kryzys państwowego szkolnictwa”

Wspierany przez podatki system „szkół publicznych” jest w kłopotach. Występują chroniczne problemy z dyscypliną, wzrastającą przemocą, spadającymi wynikami testów, i wymykającymi się spod kontroli kosztami administracyjnymi. Szkoły rządowe ciągle tworzą funkcjonalnych analfabetów, a zdolności matematyczne szkół publicznych w USA są wśród najgorszych z uprzemysłowionego świata. Więcej…

Dalej

Stefan Blankertz “Fabryka posłuszeństwa: krytyka przymusowej edukacji państwowej”

Przygotowując swoje wystąpienie, zadałem sobie pytanie, czy edukacja jest stosownym tematem w obecnych dniach wojny. W latach siedemdziesiątych, gdy byłem młody, wydawało się, że amerykański imperializm umiera. Osobiście szokuje mnie, że dzisiaj, w 1991 roku, wraca on z powrotem, otrzymując większe poparcie niż kiedykolwiek. Ale oczywiście temat edukacji jest tu...

Dalej

Jacek Sierpiński “Tylko państwo, czyli argumenty mistrza kung-fu”

W „Gazecie Wyborczej” z 13 czerwca br. ukazał się artykuł pana Krzysztofa Łozińskiego pt. „Rewolwer i gusła”, w którym to artykule autor sprzeciwia się ułatwieniu zwykłym ludziom dostępu do broni palnej, a także temu, by ludzie ci mogli wynajmować dla swego bezpieczeństwa uzbrojonych ochroniarzy lub organizować się samemu dla obrony...

Dalej

Jacek Sierpiński “Lepiej dać ochroniarzowi niż policjantowi”

Wpadła mi ostatnio w ręce ulotka Koła Akademickiego UPR we Wrocławiu, wzywająca do zwiększenia nakładów na policję. Zdaniem autorów ulotki, rezultatem będą „bezpieczne ulice” oraz to, „że przestępcy będą się wreszcie bać i będzie ich coraz mniej”. Wiara ta przypomina mi wiarę w to, że jeśli zwiększy się dotacje z...

Dalej

Christian Michel “Czy przestępców powinno się karać?”

Celem niniejszego wykładu jest zbadanie możliwości istnienia prawdziwie wolnościowego wymiaru sprawiedliwości. Przez „prawdziwie wolnościowy” rozumiem taki, który obywałby się bez aparatu ogłaszanych przez państwo przepisów, państwowych sądów, państwowych więzień… Większość wolnościowców jest anarchistami. Są oni jednak konsekwentnymi anarchistami. Inne odmiany anarchistów, anarchiści „lewicowi” czy „syndykalistyczni” nie potrafią dać przekonywującej odpowiedzi...

Dalej