Murray N. Rothbard “Dekompozycja państwa narodowego”

Libertarianie zwykle skupiają się na dwóch istotnych jednostkach analizy: na jednostce (osobie) i na państwie. Mimo tego jednym z najbardziej gwałtownych i znaczących wydarzeń naszych czasów było ponowne wyłonienie się — z przytupem — w ciągu minionych pięciu lat trzeciego i wysoce zaniedbywanego aspektu rzeczywistości: „narodu”. Gdy rozpatruje się pojęcie...

Dalej

Walter Block “Czy istnieje prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych?”

Sprzeciwiam się poglądowi, że mamy jakieś prawo do „zrzeszania się w związkach zawodowych”, czy że organizowania się w związki zawodowe jest podobne lub ― co gorsza ― jest implikacją prawa do wolnego zrzeszania się. Tak, teoretycznie, organizacja pracownicza mogłaby ograniczyć się do organizowania masowego zaprzestania pracy, dopóki nie osiągnęłaby swoich...

Dalej

Henry Hazlitt “Droga do totalitaryzmu”

Pomimo ostatecznego i oczywistego celu władców Rosji, jakim jest szerzenie komunizmu oraz podbicie całego świata, a także pomimo ogromnej siły, którą mogą dysponować za sprawą broni, takiej jak pociski sterowane czy bomby atomowe i wodorowe, obecnie największe zagrożenie dla amerykańskiej wolności pochodzi z wewnątrz kraju. Jest to groźba rozwoju i...

Dalej

Anthony de Jasay “Czy własność jest mitem?”

Ekonomiści powinni poświęcić więcej uwagi teoretycznej obronie własności niż czynią to obecnie. Istotność solidnej obrony wolności posiadania, wedle mojego zdania, nie polega tylko na tym, że własność jest niezbędna dla funkcjonowania rynków (choć jest to oczywiście prawdą). Ale raczej chodzi o to, że jeśli własność jest nienaruszalna, to stanowi barierę dla...

Dalej

Szejk Mohamed Mohamed “Czy Somalia naprawdę potrzebuje państwa?”

Na początek listopada br. w somalijskim mieście Bosaasso zaplanowano pięciodniową konferencję, z udziałem przedstawicieli ONZ, Unii Europejskiej, Ligi Arabskiej, USA, Etiopii, Włoch i Francji, w celu narzucenia Somalii centralnego rządu. Znowu, tak jak to było przez ostatnie dwieście lat, Amerykanie i Europejczycy próbują przerobić tubylcze społeczeństwo na swój obraz i...

Dalej

Jacek Sierpiński “Kapitalizm, libertarianizm i przyprawianie gęby”

W ostatnim (56-58) numerze Anarchistycznego Magazynu Autorów „Mać Pariadka” ukazał się artykuł zatytułowany „Anarchizm i kapitalizm” będący tłumaczeniem anonimowego (podpisany jest jedynie tłumacz – K. S.) tekstu z internetowego archiwum „Spunk Press”. Autor artykułu przypuszcza w nim wściekły atak na tych anarchistów, którzy nie identyfikują się z socjalizmem – jak...

Dalej

Christian Michel “Walka klas nie jest skończona”

Szwajcarski pisarz Denis de Rougemont zwykł zastanawiać się dlaczego spotkał tylu ludzi którzy czytali Marksa, ale nikogo kto by coś z niego wyczytał. No cóż, ja właśnie czytam Marksa, coś czego nigdy wcześniej nie robiłem, a co wydaje mi się być wielce stymulującym umysł zajęciem. Studiowanie Marksa może wydać się...

Dalej

Kevin McFarlane “Wartość i wyzysk w marksizmie – krytyka”

Marks twierdził, że umowa o pracę, z racji tego, że praca opłacana jest poniżej wartości, którą tworzy, jest aktem wyzysku pracownika przez kapitalistycznych pracodawców; różnica (przypadająca kapitaliście) jest wartością dodatkową. Ta wartość dodatkowa jest następnie dzielona na inwestycje i osobisty dochód kapitalistów. Więcej…

Dalej

Stanisław Górka “O wyzysku”

Wyzysk jest kluczowym pojęciem porządkującym dla wielu ideologii. Jeśli już gdzieś się to słowo pojawia, to w większości przypadków obdarza się je wydźwiękiem pejoratywnym. Rozdziera się szaty (werbalnie) i roni łzy (również werbalnie) nad wyzyskiem klasy robotniczej, pracujących na czarno, imigrantów, „Trzeciego Świata”, kobiet, dzieci, zwierząt, jakiejś „Matki Ziemi”. Przyjdzie...

Dalej