Ayn Rand “Powrót człowieka pierwotnego”

Koniec lat sześćdziesiątych w Ameryce był świadkiem pierwszej, jawnej i szerokiej manifestacji antyindustrialnego credo. Oryginalne wydanie tej książki było pomyślane jako odpowiedź, jako analiza i odrzucenie tego niebezpiecznego zjawiska. Pośród znaczących myślicieli tego okresu jedynie Ayn Rand twardo opierała się zalewowi kantowskiego nihilizmu i podtrzymywała idee rozumu, indywidualizmu i leseferystycznego...

Dalej

Albert J. Nock “Państwo – nasz wróg”

Jeśli zajrzymy pod powierzchnię naszych spraw publicznych, możemy dostrzec jeden podstawowy fakt, a mianowicie daleko posuniętą redystrybucję władzy między społeczeństwem i państwem. I ten właśnie fakt stanowi prawdziwy obiekt zainteresowania badacza cywilizacji. Drugorzędne lub jedynie wtórne znaczenie mają dla niego takie sprawy jak ustalanie cen czy stawek płac, inflacja, zbijanie...

Dalej

Murray N. Rothbard “O nową wolność. Manifest libertariański”

“Olbrzymi sukces Marksa i Marksizmu nie wynikał z wartości jego idei – wszystkie one są błędne – lecz z faktu, że na bazie socjalistycznej teorii umiał zbudować potężny system. Wolność nie odniesie sukcesu bez odpowiedniej, wyrazistej, systematycznej teorii. Mimo naszej wspaniałej tradycji myśli gospodarczej i politycznej i mimo bogatych doświadczeń...

Dalej

Gustave de Molinari “Produkcja bezpieczeństwa”

Społeczeństwo można rozumieć w dwojaki sposób. Według niektórych ludzi rozwój stosunków międzyludzkich nie podlega jakimś niezmiennym, opatrznościowym prawom. Stosunki te, zorganizowane początkowo w czysto sztuczny sposób przez pradawnych prawodawców, mogą być później, w miarę postępu nauki społecznej (social science) modyfikowane przez innych legislatorów. W tym systemie przemożną rolę gra rząd,...

Dalej

Lysander Spooner “Nie zdrada. Konstytucja bez autorytetu”

Konstytucja nie ma żadnego wewnętrznego autorytetu czy obowiązującej mocy. Nie ma ona w ogóle żadnego autorytetu czy obowiązującej mocy, chyba że jako umowa pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. I nie oznacza to nawet umowy pomiędzy osobami żyjącymi obecnie. W najlepszym razie oznacza to jedynie umowę pomiędzy osobami żyjącymi osiemdziesiąt lat temu...

Dalej

Ayn Rand “Kapitalizm. Nieznany ideał”

KAPITALIZM jest jedynym w dziejach ustrojem, który sprzyja istotom rozumnym, jest też jedyny moralnym ustrojem polityczno-gospodarczym.AYN RAND oraz obiektywiści podejmują wielką batalię w imię nowej moralności. W kolejnych, pełnych pasji artykułach wykazują, iż kapitalizm jest ideałem ciągle jeszcze nieznanym i dlatego grozi mu zagłada, gdyż nie dano mu szans wykazania...

Dalej

Hans-Hermann Hoppe “Ekonomia i etyka własności prywatnej”

Przedmowa Upadek socjalizmu w całej Europie Wschodniej, uwidoczniony w najbardziej dramatyczny sposób przez wydarzenia 9 listopada 1989, dnia, który na zawsze zostanie zapamiętany, kiedy Niemcy ze Wschodu i Zachodu zjednoczyli się, poruszeni i uradowani, na szczycie Muru Berlińskiego, przydał centralnej tezie niniejszego tomu większego poparcia i aktualności niż kiedykolwiek mogłem...

Dalej

Ayn Rand “Cnota egoizmu”

Budowniczowie pomników Niegdyś uważany za ideał, dziś jest szkieletem w łachmanach. Trzeszczy na wietrze jak strach na wróble przed całym światem, lecz ludzie nie mają odwagi, by podnieść wzrok i dojrzeć trupią czaszkę, która szczerzy zęby spod strzępów czerwonej chusty. Szkieletem tym jest socjalizm. Pięćdziesiąt lat temu (esej pochodzi z...

Dalej

Murray N. Rothbard “Etyka wolności”

6. Filozofia społeczna Crusoe Jednym z najczęściej wyśmiewanych modeli klasycznej ekonomii jest „ekonomia Robinsona Crusoe” – analiza sytuacji człowieka odizolowanego od innych, który samotnie musi sobie radzić z naturą. Tymczasem ten na pozór „nierealistyczny” model, jak próbowałem to już wykazać w innych pracach, jest bardzo ważny, a wręcz niezastąpiony. Abstrahując...

Dalej