Wyspa Wolności we Wrocławiu

Od ponad 40 lat w Polsce obowiązuje uchwalona w stanie wojennym Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zakazuje spożywania alkoholu w całym szeregu miejsc i obiektów. Pomimo licznych nowelizacji, na przestrzeni lat główne założenia wprowadzonej przez komunistyczne władze ustawy nie tylko nie uległy liberalizacji, ale wręcz zostały...

Dalej

Powstaje film o Carlu Mengerze – wesprzyj jego produkcję!

Choć libertarianizm sam w sobie jest doktryną polityczną i stanowiskiem etyczno-prawnym, a nie nurtem w naukach ekonomicznych, to nie sposób zaprzeczyć, że lwia część osób identyfikujących się jako libertarianie podziela jednocześnie spojrzenie na zjawiska gospodarcze prezentowane przez austriacką szkołę ekonomii (ASE). Sam Murray N. Rothbard, uznawany powszechnie za ojca anarchokapitalizmu...

Dalej

Polskie napisy do filmu dokumentalnego o Ludwigu von Misesie!

Kilka lat temu nasi przyjaciele z Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości nakręcili znakomity film o krakowskich ekonomistach początku XX wieku. Tworzyli oni polski ośrodek myśli liberalnej w nurcie szkoły austriackiej, wyjątkowy w skali kraju. Film pozwolił szerszej publiczności zapoznać się z tymi dość zapomnianymi postaciami, ale jednocześnie pokazał, że środowisko wolnościowe...

Dalej

Czy „Król Tygrysów” to akt oskarżenia wobec prywatnego posiadania zwierząt?

Od kilku tygodni znaczną popularnością na platformie Netflix cieszy się serial dokumentalny Król Tygrysów, opowiadający o amerykańskiej społeczności właścicieli tytułowych dzikich kotów, wykorzystaniu tych zwierząt w prywatnych parkach rozrywki, jak również rozmaitych patologiach z tym związanych. Dla wielu odbiorców ukazane w serialu przypadki trzymania tygrysów w skandalicznych warunkach czy lekceważenia...

Dalej