Jakub Bożydar Wiśniewski – Etatyzm a użyteczność danych statystycznych

W konfrontacji z postulatami libertariańskimi etatyści rzadko replikują przy użyciu logicznej argumentacji, często natomiast odwołują się do rzekomo falsyfikujących owe postulaty przykładów empirycznych i danych statystycznych. W tego rodzaju sytuacjach należy bezwzględnie pamiętać, że na gruncie założeń etatyzmu wszelkie tego rodzaju przykłady i dane stają się całkowicie bezwartościowe, gdyż etatyzm...

Dalej

Łukasz Frontczak – POLSA w Warszawie? A może lepiej w stronę Słońca?

Miasto Gdańsk przeżywa właśnie wielki dramat. Prawo i Sprawiedliwość przeniesie siedzibę Polskiej Agencji Kosmicznej do Warszawy. Oczywiście opozycja zaczęła natychmiast obstawać za pozostawieniem agencji w dotychczasowym miejscu zupełnie pomijając najistotniejsze kwestie. Bowiem pierwsze pytanie, które należy zadać w tej sprawie, brzmi: „po co w ogóle nam ta agencja?”. Żyjemy niestety...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – O ucieczce z intelektualnej pułapki maltuzjańskiej

W XVIII wieku za sprawą rewolucji przemysłowej ludzkość wydobyła się z fizycznej pułapki maltuzjańskiej – dzięki specjalizacji, podziałowi pracy, akumulacji kapitału i kulturze przedsiębiorczości zwiększanie się populacji ludzkiej stało się wreszcie gospodarczym błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Niestety, ludzkość pozostała jednocześnie w intelektualnej pułapce maltuzjańskiej, polegającej na masowym niezrozumieniu istoty funkcjonowania...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – O złych i dobrych nierównościach majątkowych

Odwiecznym pretekstem do doraźnych narzekań są nierówności majątkowe. Jako że jednak wypada wiedzieć, na co się konkretnie narzeka, trzeba w tym kontekście umieć oddzielić nierówności rynkowe, a więc merytokratyczne i uczciwe, od nierówności wynikłych z posiadania przywilejów politycznych. Do tych pierwszych można zaliczyć m.in. nierówności wynikające z następujących czynników: 1....

Dalej

Wojciech Dąbek – Efekt Cantillona – książka Arkadiusza Sieronia

W trakcie wakacyjnych wojaży potrzebowałem książki, która będzie z jednej strony fizycznie lekka, aby nie wypełniała bagażu niepotrzebną wagą, a z drugiej strony odpowiednio zaawansowana, abym się z niej czegoś nauczył i zmusił umysł do intelektualnych ćwiczeń. Wszystkie te cechy spełniała książka, którą nabyłem od jej autora po jednym z...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Libertarianizm a gospodarcze teorie spiskowe

Większość klasycznych liberałów i libertarian swój bezwarunkowy szacunek dla wolności osobistej czerpie w równym stopniu z wiedzy etycznej, co z wiedzy ekonomicznej – tzn. rozumie, że nic nie jest w stanie równać się pod względem wydajności gospodarczej z systemem w pełni swobodnych interakcji ogółu konsumentów, producentów i przedsiębiorców. Jest tak...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Wszechdobroć, wszechwiedza i wrodzona nieskuteczność interwencjonizmu

Spotyka się czasem następujące ustępstwo zwolenników wolnego rynku wobec zwolenników państwowego interwencjonizmu: wolny rynek jest bardziej efektywny niż jakakolwiek forma państwowego interwencjonizmu, gdyż, po pierwsze, sprzyjająca efektywności rynkowa struktura pobudek nie wymaga od uczestników rynku dobroczynnych motywacji, i, po drugie, wolny rynek jest najskuteczniejszym narzędziem służącym agregowaniu zdecentralizowanych i niewerbalizowalnych...

Dalej

Aleksander Serwiński w Programie Trzecim Polskiego Radia

Nasze Stowarzyszenie jest rzecznikiem wolnościowych pomysłów, zaczynając od polityki, poprzez biznes, a skończywszy na aktywnej roli w mediach. Chętnie przyjmujemy wysyłane do nas zaproszenia do zabrania głosu w mediach na temat aktualnie omawianych i interesujących społecznie kwestii. Ostatnio otrzymaliśmy takie zaproszenie od radiowej Trójki. W dzisiejszym odcinku audycji „Za, a...

Dalej

Wojciech Dąbek – Dlaczego Indeks Wolności Gospodarczej ma znaczenie?

Wolnościowcy często podają jako argument pozycję kraju w rankingu wolności gospodarczej. Używa się go na przykład w odpieraniu argumentów o “socjalistycznej Szwecji”, która jest znacznie bardziej wolnościowa niż Polska i nie ma za wiele wspólnego z socjalizmem1. Dlaczego jednak wolność gospodarcza ma takie znaczenie? Dlaczego stosuje się dla porównania ten...

Dalej

Wojciech Dąbek – Nie tylko cena ma znaczenie

Wolny rynek to zgodnie z definicją rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie. No właśnie – pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Dyskusje prowadzone w Internecie, a często też w dyskursie naukowym, często dotyczą głównie wolności sprzedających,...

Dalej